• Weer
  • Login

Regelwijzigingen 2023

Beperkte Golfregelwijzigingen vanaf 2023

In 2019 zijn de Golfregels drastisch gemoderniseerd en veranderd. Per 1 januari 2023 zijn opnieuw enkele aanpassingen doorgevoerd, ditmaal beperkter van aard en invloed. Bij enkele regels wordt een overtreding vanaf 1 januari 2023 minder zwaar bestraft.

De regelwijzigingen per 1 januari 2023 zijn ook aangegrepen om de digitale vastlegging van de Golfregels te verbeteren. Op de website en in de regelapp van de R&A zijn de Golfregels in de Nederlandse taal te vinden. Hierdoor kunnen golfers snel en gemakkelijk op een computer of smartphone de regels raadplegen en hoeven er minder regelpublicaties gedrukt te worden.  
Door de uitgebreide en verbeterde digitale regelhulp wordt het handzame boekje met Golfregels, bekend als de Spelerseditie, niet meer uitgegeven.  

Nieuw: Regel 25 - Regels voor golfers met een beperking

Het Regelboek 2023-2027 heeft een nieuw hoofdstuk – 25 – met daarin de regels voor golfers met een beperking. Deze aanpassing komt voor uit het streven van de R&A en USGA naar inclusiviteit.
De regels voor spelers met een beperking zijn vanaf 1 januari 2023 onderdeel van de standaardregels en opgenomen in het Regelboek om aan te geven dat deze van toepassing zijn in alle wedstrijden waaraan golfers met een beperking meedoen.

Wijziging Regel 3.3b(4) - Scoren bij strokeplay, verantwoordelijkheid van de speler

Een speler wordt niet meer bestraft als hij of zij bij een wedstrijd met handicapverrekening niet zijn of haar handicap op de scorekaart vermeldt. De Commissie (dat is de toepasselijke Wedstrijdcommissie) is ervoor verantwoordelijk dat de handicap van een speler juist is. De Commissie is ook verantwoordelijk voor het berekenen van de handicapslagen van de speler en voor het berekenen van de nettoscore van een speler.
Bij qualifying scores die een golfer inlevert buiten wedstrijden om gelden de regels van het Wereld Handicap Systeem: de speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap op zijn of haar scorekaart.

Wijziging Regel 4.1a(2) - Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens de ronde

Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde vervangen, mits de beschadiging niet is veroorzaakt door misbruik van de club.

Wijziging Regel 6.3b(3) - Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole

In het Regelboek 2023-2027 is de straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf tot één strafslag.

Voorbeeld
Een speler markeert zijn bal (een Pinnacle Rush gemarkeerd met één zwarte stip) die op de green ligt, neemt deze op en vervangt deze door een andere bal (bijvoorbeeld een Titleist ProV1 met één zwarte stip of een andere Pinnacle Rush, eentje die gemarkeerd is met twee zwarte stippen). Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij één strafslag (dat was voorheen 2 strafslagen). De speler moet de hole uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.

Wijziging Regel 11.1b - Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf: plaats van waar de bal gespeeld moet worden

In het Regelboek 2023-2027 is Regel 11.1b(2) veranderd. Als een bal die vanaf de green wordt gespeeld een insect, de speler of de club raakt die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal verder gespeeld worden zoals hij ligt en telt de slag gewoon als slag. Voorheen moest een vervangende slag gedaan worden vanaf de oorspronkelijk plek.

Wijziging: andere dropzone bij recht naar achteren ontwijken

Als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart is één van de opties vaak de mogelijkheid om in een rechte lijn (vanuit de vlag gezien) naar achteren een bal te droppen. De bal moest binnen een dropzone gedropt worden en mocht dan niet dichter bij de hole stil komen te liggen. De procedure voor het recht naar achteren ontwijken is per 1 januari 2023 vereenvoudigd. De speler moet nu de bal op de lijn droppen. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, creëert een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt, ook naar voren. In andere woorden: de bal moet tot rust komen binnen één clublengte van de plaats waar hij gedropt wordt.
Zie de plaatjes hieronder. (Deze wijziging komt naar voren in de regels 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3 en in de definitie van dropzone).

Voorbeelden van goede en foute manier van droppen en van plaats waar de bal tot stilstand komt.

Zie de nieuwe dropzone bij situatie 2, bij ontwijken gele of rode hindernis

Zie de nieuwe dropzone bij situatie 2 na onspeelbaar verklaren van de bal

Zie de nieuwe dropzones 2 en 4 bij ontwijkopties voor een onspeelbare bal in een bunker