• Weer
 • Login

Baanreglement


Baanreglement Golfclub Landgoed Coudewater

(Geldig vanaf 1 maart 2012, laatste wijziging 08-11-2023)

Algemeen geldt dat de Golfregels (Rules of Golf) in acht moeten worden genomen. 

De Plaatselijke Regels (Local Rules) staan vermeld op de scorekaarten en aanvullend op het mededelingenbord.  

De Golfclub Landgoed Coudewater (GLC), haar bestuurders en commissieleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook bij het gebruik van de faciliteiten op de golfbaan en aanhorigheden.

Het betreden van de golfbaan geschiedt op eigen risico.

De dienstdoende marshal is belast met het toezicht op de gang van zaken op de golfbaan. De marshal is altijd bereikbaar op telefoonnummer 06 82 66 96 01.

Op de golfbaan is gepaste kleding en golfschoeisel vereist.

Regels:

 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht op een teken van het baanpersoneel om door te spelen.
 • Een geldige bagtag of greenfeekaart moet zichtbaar aan de tas bevestigd te zijn.
 • Op de golfbaan is minimaal handicap 54 vereist voor bezoekers; minimaal baanpermissie Golfclub Landgoed Coudewater voor cursisten van de pro’s en voor leden.
 • Spelers behoren niet naar ballen te vissen als dit oponthoud oplevert.
 • Op de golfbaan en de oefengreen is het spelen met drivingrangeballen verboden; uitgezonderd op de oefengreen bij jeugdtraining en clinics.
 • De eerste afslag gebeurt op hole 1. Het beginnen van een ronde met afslaan van een andere hole dan hole 1 is, tenzij met toestemming van de marshal en bij shotgunwedstrijden, verboden.
 • Spelers dienen ca. 10 minuten voor de starttijd op de aangewezen hole aanwezig te zijn. Bij een niet tijdige aanwezigheid vervalt de starttijd. Vanaf dit moment kan hun starttijd worden vergeven aan een andere speler.
 • Spelers die komen van hole 9 kunnen (tenzij de marshal anders beslist) voor een tweede ronde doorspelen voor zover de toegewezen starttijden voor volgende spelers dit toelaten.
 • De marshal is bevoegd om een groep (flight) te splitsen of groepen samen te voegen om het speeltempo te bevorderen.
 • Spelers die een startijd hebben geboekt mogen niet weigeren om andere spelers in de groep toe te laten als daarvoor ruimte is en die andere spelers daarvoor een starttijd hebben gereserveerd.
 • Ter behoud van de baan dient bij het maken van een oefenswing te worden voorkomen dat een plag wordt uitgeslagen. Bij de afslagplaats dient een oefenswing buiten de afslagplaats worden gemaakt.
 • De aangegeven loop- en rijroutes moeten worden gevolgd.
 • Betreden van of spelen uit Verboden Speelzones (Gebied met Kwetsbaar Milieu), afgebakend door rode of blauwe palen met groene koppen, is verboden.
 • Als er een lege hole ontstaat tussen uw groep en de voorgaande groep moet u de achteropkomende groep doorzwaaien als deze groep op u moet wachten.
 • Voorafgaand aan het putten geen golfkarren (buggy's en trolleys) of draagtassen vóór de green plaatsen, maar in de richting van de volgende hole.
 • Geen golfkarren (buggy's en trolleys) op de afslagplaats, de green of tussen een bunker en de green plaatsen en niet met golfkarren tussen een green en een bunker doorlopen of rijden.
 • Altijd pitchmarks repareren, uitgeslagen plaggen terugplaatsen en bunkers aanharken.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon is alleen toegestaan in noodgevallen, of voor het vastleggen van scores.
 • Op het gehele complex (baan met aanhorigheden, parkeerterrein, paden en in gebouwen) is roken niet toegestaan.
 • Als de winterregeling van kracht is, moeten spelers die naleven.
 • Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist in acute situaties de marshal. In gevallen die uitstel kunnen gedogen beslist het bestuur over de te nemen besluiten en maatregelen.

Bij overtreding van het baanreglement zijn marshals bevoegd spelers van de baan te verwijderen; bij herhaalde overtreding kan het bestuur tot schorsing overgaan.