• Weer
  • Login

Calamiteiten en Calamiteitenplan

Hoe te handelen bij een calamiteit met inzet van hulpdiensten?

Bij calamiteiten op en rond de baan dient direct 112 te worden gebeld en dient, bij calamiteiten met personen, zo mogelijk eerste hulp te worden verleend door omstanders. Probeer ook direct de marshal te waarschuwen. De marshal rijdt op de baan rond met de AED in de marshalbuggy.

De marshal is altijd bereikbaar op telefoonnummer: 06 82 66 96 01

Deze kan zonodig snel de in het clubhuis aanwezig AED brengen.

Ook moet direct contact gezocht worden met het clubhuis (073) 599 59 01De dienstdoende barvrijwilliger of de marshal kan dan de aparte toegangspoort voor eventuele ambulance of andere hulpverleners openen. 

 

Calamiteitenplan

Het bestuur van Golfclub Landgoed Coudewater is zich bewust van het feit dat tijdens het gebruik van de accommodaties, de baan of op het terrein van de golfclub zich een calamiteit kan voordoen. Om snel te kunnen handelen bij dergelijke situaties is dit calamiteitenplan opgesteld.

De instructie is gericht op hulpverlening tijdens de tijden dat de golfbaan open is en bij speciale wedstrijden/evenementen georganiseerd door Golfclub Landgoed Coudewater.

Het bestuur is inhoudelijk verantwoordelijk voor het calamiteitenplan en voor het up-to-date houden van dit plan. Het bestuur zorgt voor bekendheid van het plan bij de leden door hen, de commissievoorzitters en alle betrokkenen (marshals, greenkeepers en horecapersoneel) te informeren en door het plaatsen op de website.

Namens het bestuur is Nico van Engelen aangesteld tot beheerder van het Calamiteitenplan. Natuurlijk is het van het grootste belang dat Nico van elke calamiteit op de hoogte wordt gebracht, zodat er zonodig maatregelen genomen kunnen worden om de hulpverlening verder te verbeteren. 
Nico is bereikbaar via mail: nengelen@ziggo.nl of tel. 06 22 72 27 60.

Het calamiteitenplan is opgenomen in een PDF-document. Om het te openen: lees verder.