• Weer
  • Login

Handicap 54

Inhoud van deze pagina

(Laatste wijziging: 07-12-2023)

Klik op een onderwerp om er rechtstreeks naar toe te gaan. Klik na lezing op top om weer terug te gaan naar de inhoudsopgave.

1. Op weg naar Handicap 54

2. Regellessen

3. Golfregelexamen

4. Oefenronde(s)

5. NGF-Golfbaanpermissie

6. Handicap 54

7. Kosten

8. Datums Regellessen 2024

9. Datums Golfregelexamen 2024

10. Lesmateriaal

 


1. Op weg naar Handicap 54

Voor zowel leden als niet-leden is het bij onze vereniging mogelijk in het bezit te komen van Handicap 54. Wanneer u in het bezit bent van Handicap 54 weten eigenaren van golfbanen dat u een redelijk speelniveau hebt en bovendien kennis van spelregels en van veiligheid en dat u met zorg de baan kunt bespelen. Om in het bezit te komen van Handicap 54 zijn de volgende stappen nodig.
top

2. Regellessen

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl

Regelmatig verzorgen gekwalificeerde docenten van onze club deze lessen als voorbereiding op het golfregelexamen en de baanpermissie. Inschrijving moet plaatsvinden via een inschrijfformulier op deze website (zie kalender hieronder). Om deel te mogen nemen aan het golfregelexamen moeten deze lessen (verplicht) gevolgd worden.
top

3. Golfregelexamen

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl

Zodra u door zelfstudie en het volgen van de golfregel- en gedragsregels/handicap-lessen voldoende theoretische kennis van de golfregels en gedragsregels heeft opgedaan kunt u zich inschrijven voor het golfregelexamen. Inschrijving moet plaatsvinden via een inschrijfformulier op deze website (zie kalender hieronder). Het golfregelexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Daarvan gaan 10 vragen over gedragsregels en 20 vragen over de spelregels, inclusief een vraag over een Stablefordscore. Voor de beantwoording van deze 30 vragen krijgt u 60 minuten. U bent geslaagd bij 23 of meer goede antwoorden.
top

4. Oefenronde(s)

Nadat u voldoende lessen bij uw Pro hebt gevolgd kunt u contact opnemen met een van de mentoren en hem of haar verzoeken u te begeleiden over 9 holes. Er zal dan gelet worden op: snelheid door de baan, zorg voor de baan, veiligheid, het toepassen van de golfregels in de praktijk en het aantal slagen om een hole te spelen.

U kunt contact opnemen met de volgende mentor:

Huub van der Waerden (073 521 63 44)

top

5. NGF-Golfbaanpermissie

Wanneer u in het bezit bent van het golfregelexamen en uw Pro en de golfclub verlenen u baanpermissie dan kunt u zich voorbereiden op Handicap 54

De geldigheidsduur van de NGF-Golfbaanpermissie, verkregen bij Golfclub Landgoed Coudewater, is tot een jaar na de datum waarop de baanpermissie is afgegeven. De NGF-Golfbaanpermissie geldt voor de baan van Golfclub Landgoed Coudewater op Landgoed Coudewater. De NGF-Golfbaanpermissie geeft géén garantie te worden toegelaten op andere golfbanen. Niet-leden met een NGF-Golfbaanpermissie van een andere club worden op onze baan niet toegelaten.
top

6. Handicap 54

Nadat u uw NGF-Golfbaanpermissie bij onze club hebt gehaald kunt u een z.g. qualifying kaart spelen met een marker die tenminste handicap 54 heeft. De playing handicap behorende bij handicap 54 staat op de handicaptabellen op het publicatiebord in het clubhuis. Voor handicap 54 moet u ten minste 18 Stablefordpunten hebben behaald over 9 holes.

De procedure voor het aanvragen en registreren van een qualifying kaart is beschreven bij de terminal in de hal van het clubhuis.

Coördinator voor alle examenaangelegenheden is Jo van Meurs.
Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl   

top

7. Kosten

Onderdeel

Leden

Niet-leden / vrije golfers

1. Registratie bij de NGF

Geen kosten

Geen extra kosten

2. Regellessen

Geen kosten

€ 10 per avond

3a. Golfregelexamen

€ 20

€ 20

3b. Golfregelexamen (herexamen)

€ 10

€ 10

4. Oefenronde(s) met een mentor

Geen kosten

Greenfee per ronde introductietarief

5. NGF-Golfbaanpermissie
    (Exclusief kosten Pro)

Geen kosten

€ 35

6a. Behalen Handicap 54

Geen kosten

Greenfee per ronde

6b. Registratie Qualifying kaarten

Geen kosten

In jaar van behaalde baanpermissie: géén extra kosten

6c. Registratie Qualifying kaarten per kalenderjaar, inclusief NGF-registratie en aanvulling op uw WA-verzekering.

Geen kosten

 € 55

 

top

8. Data Regellessen 2024

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl

Op onderstaande data worden in het clubhuis lessen gegeven waarop de spelregels, de gedragsregels en het handicapsysteem van het golfspel worden uitgelegd. De lessen bereiden u voor op het golfregelexamen. De lessen zijn 's avonds en beginnen om 19.30 uur

Inschrijven kan uitsluitend via een formulier op deze website:  KLIK HIER  voor het inschrijvingsformulier voor de Regellessen.

Let op: datums kunnen worden gewijzigd. Wij verzoeken u dan ook altijd de website te raadplegen. 

 Dag

 Datum

 Golfregels uitgelegd door:

Gedragsregels en Handicapsysteem uitgelegd door:

  Woensdag

 10 januari 2024

Cor ten Donkelaar / Koos Klem  
  Dinsdag  16 januari 2024   Cor ten Donkelaar / Koos Klem

  Dinsdag

 6 februari 2024   Jos Swartjes / Jo van Meurs  
  Woensdag  14 februari 2024     Jos Swartjes / Jo van Meurs

  Dinsdag

 5 maart 2024   Koos Klem / Jos Swartjes   
  Dinsdag  12 maart 2024     Koos Klem / Jos Swartjes 
  Dinsdag  9 april 2024  Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs

 

 Dinsdag

 16 april 2024    Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs

 Dinsdag

 7 mei 2024    Jo van Meurs / Koos Klem

 

 Dinsdag

 14 mei 2024     Jo van Meurs / Koos Klem
 Dinsdag  4 juni 2024  Cor ten Donkelaar / Jos Swartjes  
  Dinsdag  11 juni 2024    Cor ten Donkelaar / Jos Swartjes
 Dinsdag  6 augustus 2024   Cor ten Donkelaar / Koos Klem

 

 Dinsdag

 13 augustus 2024     Cor ten Donkelaar / Koos Klem

  Dinsdag

 3 september 2024   Jos Swartjes / Jo van Meurs  

  Dinsdag

 10 september 2024     Jos Swartjes / Jo van Meurs

  Dinsdag

 8 oktober 2024  Jos Swartjes / Koos Klem  

  Dinsdag

 15 oktober 2024    Jos Swartjes / Koos Klem

 Dinsdag

 5 november 2024  Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs  

 Dinsdag

 12 november 2024    Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs

 

top 

9. Data Golfregelexamen 2024

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl

Op de onderstaande data wordt in het Clubhuis het golfregelexamen afgenomen. Aanvang steeds 19.30 uur. Het examen kan worden afgelegd nadat de Golfregel-les en de Gedragsregel-les zijn gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen dat de kandidaat zich voorbereidt met gebruik van het hieronder aangegeven lesmateriaal en het oefenen van voorbeeld-examens op internet (www.ngfgolfregelexamen.nl). Voor de kosten: zie de tabel onder punt 7.

Inschrijven kan uitsluitend via een formulier op deze website:  KLIK HIER  voor het inschrijvingsformulier voor het Golfregelexamen. 

 

Regelexamen

 2024

 Dinsdag

 23 januari

 Dinsdag

 20 februari

 Dinsdag

 19 maart
 Dinsdag  23 april

 Dinsdag

 21 mei
 Dinsdag  18 juni
 Dinsdag  20 augustus
 Dinsdag  17 september
 Dinsdag  22 oktober

 Dinsdag

 19 november

top


10. Lesmateriaal

De golfregels en de gedragsregels vindt u onder meer in het boek
"Golfregels voor startende golfers (NGF)", hierin zijn ook oefenvragen en oefenexamens op genomen.
Het Golfregelexamen bestaat uit meerkeuzevragen 
De boeken worden uitgegeven door de NGF en zijn onder andere verkrijgbaar via: www.golfboeken.nl
top