• Weer
  • Login

Privacybeleid

Deze informatie kan ook worden afgedrukt. Klik hier voor de printversie.

PRIVACYBELEID van Golfclub Landgoed Coudewater

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Golfclub Landgoed Coudewater verwerkt van haar leden, sponsors, of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Golfclub Landgoed Coudewater, of om een andere reden persoonsgegevens aan Golfclub Landgoed Coudewater verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te downloaden en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Golfclub Landgoed Coudewater, Peter de Gorterstraat 11, 5248 NS Rosmalen, Kamer van Koophandel nr. 40 21 96 49.
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@golfclublandgoedcoudewater.nl.
Vanuit het bestuur is de secretaris de verantwoordelijke functionaris gegevensbescherming, bereikbaar via secretaris@golfclublandgoedcoudewater.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Golfclub Landgoed Coudewater en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
            b) adresgegevens, eventueel postadres
            c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
            d) golfhandicapgegevens
2.2       Golfclub Landgoed Coudewater verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende                        doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. registratie bij derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Golfclub Landgoed Coudewater;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, en/of afgenomen diensten af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Golfclub Landgoed Coudewater gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief toe te zenden met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Golfclub Landgoed Coudewater.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Golfclub Landgoed Coudewater verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Wanneer je bij onze club opzegt worden je gegevens gemuteerd naar het archief. Op het eind van ieder kalenderjaar worden die gegevens leeg gemaakt, behalve je naam, voorletters en geboortedatum. Die blijven gehandhaafd om te voorkomen dat uitslagen van wedstrijden en competities uit het verleden "gaten" gaan vertonen.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Golfclub Landgoed Coudewater passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Golfclub Landgoed Coudewater gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers.  Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Golfclub Landgoed Coudewater kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Golfclub Landgoed Coudewater zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Voor een hulpformulier: lees  verder.

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Golfclub Landgoed Coudewater je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris: secretaris@golfclublandgoedcoudewater.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website (www.golfclublandgoedcoudewater.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te monitoren.
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Golfclub Landgoed Coudewater of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
name provider  type expire url Soort
PHPSESSID glc2020.nl http session glc2020.nl Functionele cookie
PHPSESSID rosmalen.e-golf4u.nl http session glc2020.nl Functionele cookie


Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken geen technische cookies op onze website.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.