• Weer
  • Login

Wie zijn wij

De vereniging speelt op een 9-holes golfbaan, aangelegd in 2020 en 2021, in een bosrijke omgeving, op het Landgoed Coudewater te Rosmalen. De baan bestaat uit 1 hole par-5, 6 holes par-4 en 2 holes par-3. Er zijn oefenmogelijkheden in de vorm van een drivingrange en puttinggreens. De greens van onze baan geven zich niet zomaar gewonnen. De vele obstakels als roughs, bunkers en water vergen de nodige concentratie van de speler om hier een goede score neer te zetten. 

In juli 2021 is een nieuw gebouwd clubhuis in gebruik genomen. Na het golfen is het goed toeven in ons clubhuis of op ons gezellige terras. 

Golfclub Landgoed Coudewater (tot januari 2021 Golfclub Rosmalen genaamd) is een actieve, bruisende vereniging met veel vrijwilligers. De vereniging heeft ca. 650 leden en daarbij nog ca. 25 jeugdleden. In 2020 heeft de ledenvergadering het maximaal aantal leden op 650 bepaald. 

De vereniging organiseert regelmatig wedstrijden voor zowel de meer competitief ingestelde golfer als voor de recreatieve golfer. Leden die iets extra's willen doen voor de club via vrijwilligersactiviteiten krijgen alle ruimte. 

De Golfclub Landgoed Coudewater biedt alle mogelijkheden om dicht bij huis op betaalbare wijze met veel plezier de golfsport te beoefenen. Iedere belangstellende kan direct het lidmaatschap aanvragen, maar wordt tijdens de periode van een ledenstop op een wachtlijst geplaatst.

De vereniging is gecertificeerd om beginnende golfers op te leiden tot gekwalificeerde golfers (voorheen het Golfvaardigheidsbewijs GVB). 

In 2013 is de vereniging door de NGF gecertificeerd voor het NGF-project "Committed to Jeugd". 


Golfclub Landgoed Coudewater is lid van de NGF (Nederlandse Golffederatie).

 

 

Korte historie van de Golfclub Landgoed Coudewater (voorheen Golfclub Rosmalen)

De Golfclub Landgoed Coudewater is opgericht op 20 maart 1992 als Golfclub Rosmalen, geïnitieerd vanuit de Mixed Hockeyclub Rosmalen. Aanvankelijk begon de club met 6 holes en een drivingrange op en rond de grasvelden van de Mixed Hockeyclub Rosmalen. Daarbij kon tevens gebruik gemaakt worden van het clubhuis van de hockeyclub. In de loop der tijd kon de accommodatie verbeterd en uitgebreid worden zodanig dat de vereniging kon beschikken over 9 holes par-3 en een drivingrange, gedeeltelijk op de velden van MHC Rosmalen, gedeeltelijk op naast het Sportpark gelegen gronden, achter de Larikslaan.

 

In 2003 werden 2 korte holes achter het clubhuis van MHC Rosmalen opgegeven. Daarvoor in de plaats werden twee vervangende holes par-3 aangelegd op een door de Gemeente 's-Hertogenbosch beschikbaar gesteld terrein, gelegen aan de ingang van het Sportpark Maliskamp in Rosmalen. Op dat zelfde terrein kon een eigen clubhuis worden ingericht (nadat de vereniging gedurende ongeveer een jaar gastvrijheid had genoten in het clubhuis van de Tennisvereniging Maliskamp).

 

In 2008 werd duidelijk dat een gedeelte van de holes zou moeten worden opgegeven omdat MHC Rosmalen een derde kunstgrasveld wilde aanleggen. Na intensieve besprekingen met de Gemeente 's-Hertogenbosch en GGZ Oost Brabant (eigenaar van Landgoed Coudewater) konden afspraken gemaakt worden over de aanleg van een vervangende baan op het Landgoed Coudewater. Weliswaar tijdelijk, maar met het perspectief op hernieuwde besprekingen gericht op de aanleg van een volwaardige 9-holes golfbaan.

Met de aanleg van de vervangende baan op een perceel van Landgoed Coudewater gelegen langs de Peter de Gorterstraat is in maart 2009 begonnen. Vanaf 28 juni 2010 speelde de vereniging op de nieuwe accommodatie. Daar beschikte de vereniging opnieuw over een 9-holes baan, nu met 3 holes par-4 en 6 holes par-3. In één van de gebouwen van de voormalige GGZ Oost Brabant (locatie Landgoed Coudewater) was een eigen clubhuis ingericht. 

 

De vereniging begon aanvankelijk met een maximum van 150 leden maar in de loop der tijd werd dit maximum door de ledenvergadering regelmatig verhoogd tot uiteindelijk 600 leden en ca. 70 jeugdleden. Momenteel is er sprake van een plafond van 650 leden.

Direct vanaf 2010 is met GGZ Oost Brabant en veel overheidsinstanties overleg gevoerd over een alternatief voor de tijdelijke golfbaan. Na jarenlange onderhandelingen en voorbereidingen kon een gedegen plan aan de leden worden voorgelegd waarmee de vereniging in 2019 instemde. In december 2019 werd een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe golfbaan op gronden naast de toen bestaande golfbaan. Op 28 september 2020 zijn 7 nieuwe holes opgeleverd en in gebruik genomen. De resterende holes 1 en 9 zijn aangelegd op de voorheen in gebruik zijnde kleine baan. Op 3 juli 2021 zijn deze holes in gebruik genomen. Parallel aan de aanleg van holes 1 en 9 werd een nieuw clubhuis gebouwd, dat ook op 3 juli 2021 in gebruik is genomen. Vanaf medio 2021 ligt er een mooie par-70 golfbaan met alle bijbehorende oefenfaciliteiten en een prachtig clubhuis.

In november 2020 besloot de ledenvergadering tot een statutenwijziging. Daarbij werd de naam van de club, vanaf de oprichting Golfclub Rosmalen geheten, gewijzigd in Golfclub Landgoed Coudewater. De statutenwijziging werd in januari 2021 notarieel vastgelegd. Vanaf dat moment was de nieuwe naam van kracht.