• Weer
 • Login

Regels die helpen

 (Laatste wijziging: 19-06-2023)    

Elke sport kent regels.                                                                                                               

Bij voetbal en hockey zijn de afmetingen van de goals, het veld en elk lijntje precies vastgelegd. Bij tennis mag de bal niet buiten de lijnen en bij tafeltennis niet buiten de tafel. Die spelregels zijn er niet om de spelers te pesten, maar om ervoor te zorgen dat hun prestaties kunnen worden vergeleken.

Zo is het ook met golf. Op elke golfbaan in de wereld zijn de holes even groot en diep, mag er maar met bepaalde ballen en clubs worden gespeeld en moet je terug als je een bal "out of bounds" (buiten de baan) slaat. Wie zich niet aan deze en andere spelregels houdt, speelt geen golf en maakt dat zijn prestaties niet meer kunnen worden vergeleken met die van andere spelers en met de eigen handicap.

De golfregels doen echter meer. Ze helpen de speler namelijk als hij eigenlijk niet verder zou kunnen. Hoofdregel is immers dat je de bal alleen met een club mag slaan. Als de bal vast tegen een boomstam ligt of diep in het water, dan kan dat gewoonweg niet meer. De golfregels geven dan een oplossing. Wie die oplossing volgt, maakt dat zijn prestaties nog steeds kunnen worden vergeleken.

De referees merken dat spelers zich niet altijd aan alle regels houden. Dat is gelukkig meestal geen onwil. Vaak kennen deze spelers de regel niet (meer). En dan gaat het niet eens om hele ingewikkelde situaties. Een bal onnodig opnemen om die te identificeren zonder de ligplaats van de bal te markeren (soms met de bedoeling die een beetje beter terug te leggen). De bal droppen bij de plaats waar deze out of bounds ging met als gevolg een afstandvoordeel. Het zijn maar een paar voorbeelden.

Aan wie dat allemaal niet erg vindt is deze rubriek niet besteed. Zo'n speler speelt dan alleen niet het spelletje golf zoals dat over de hele wereld wordt gespeeld. Hij/zij accepteert hopelijk dan ook dat zijn of haar uitslagen en handicap met een korreltje zout (moeten) worden genomen.

Voor wie de regels eigenlijk best wil kennen en volgen, maar ze te moeilijk vindt, is er een rubriek gemaakt: Spelregels Top 10. In deze rubriek worden 10 spelregels uitgelegd, waartegen het meest wordt gezondigd. Die uitleg is zo eenvoudig dat u de regels voortaan zult kunnen onthouden.

Wij denken dat u het echte golfspel dan met meer vertrouwen en plezier speelt en dat de regels u gaandeweg gaan helpen. Een voorproefje: als u denkt, of zeker weet, dat u bij een onspeelbare bal alleen maar mag droppen binnen twee stoklengten, mist u twee opties die vaak helpen. Kijk maar eens in Regel 19. 

Regel- en Handicap Commissie               

 

Voor de complete Top 10: volg de aangegeven links.

 1. Het identificeren van de bal: lees verder
 2. Bal beweegt na het adresseren: lees verder
 3. Onspeelbare bal: lees verder
 4. Hindernissen: lees verder
 5. Het spelen van de verkeerde bal: lees verder
 6. Slag en afstand: lees verder
 7. Het spelen van een provisionele bal: lees verder
 8. Slag, airswing, oefenswing en oefenslag: lees verder
 9. Het ontwijken van een vast obstakel: lees verder
 10. Bal in het spel op de verkeerde green: lees verder

 

 

Nummer 1 Het identificeren van de bal

Vraag: Mag ik mijn bal identificeren?

Antwoord: Ja. Als u er niet zeker van bent dat een bal van u is, mag u die bal identificeren. Dat is heel verstandig, want u krijgt straf als u een verkeerde bal slaat.

Het identificeren van uw bal mag alleen onder de volgende voorwaarden:

 1. Merk de ligplaats van uw bal. Dat kan bijvoorbeeld door een tee of uw pitchfork direct achter de bal te plaatsen.
 2. Neem de bal op en maak deze slechts zover schoon als nodig is om uw merkteken te zien. Om misverstanden te voorkomen doen veel spelers dat bewust tussen duim en wijsvinger.

Wanneer u bovenstaande procedure niet of maar gedeeltelijk volgt dan krijgt u één strafslag.

Als u er wel zeker van bent dat een bal van u is, mag u NIET identificeren. Doet u dat toch dan krijgt u één strafslag.

 

Meer weten? Lees Regel 7 van de Golfregels.

top 

Nummer 2 Bal beweegt na het adresseren

Vraag: Wat moet ik doen wanneer ik mijn bal heb bewogen tijdens het adresseren?

Antwoord: Adresseren is uw clubblad achter of voor uw bal op de grond plaatsen. Indien u dat doet en u raakt per ongeluk met uw club uw bal waardoor deze verrolt dan moet u uw bal terugplaatsen en één strafslag bij uw score optellen. Plaatst u uw bal niet terug en maakt u een slag naar de bal dan speelt u van een verkeerde plaats en overtreedt u de desbetreffende regel. Dan moet u in plaats van één, twee strafslagen bij uw score optellen.

Uitzonderingen: Er zijn twee belangrijke uitzonderingen op de regel: 

 1. Wanneer het niet uw schuld is dat de bal beweegt bij het adresseren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het bekend of praktisch zeker is dat uw bal door een windvlaag verrolt. U moet dan zonder straf de bal spelen waar hij  tot stilstand is gekomen. In alle twijfelgevallen wordt niet de speler geacht de bal te hebben bewogen.
 2. Als de bal na het adresseren op de afslagplaats van de tee rolt omdat u de bal per ongeluk raakt, is er niets aan de hand. De bal is namelijk nog niet in het spel. De bal mag gewoon opnieuw worden opgeteed en gespeeld. Veel spelers denken dat dit ook de regel is in de baan, maar het is juist een uitzondering.

Meer  weten? Lees Regel 9 van de Golfregels

top

Nummer 3 Onspeelbare bal

Vraag: Wat is een onspeelbare bal?

Antwoord: Het is een misverstand dat een bal pas onspeelbaar is, als hij niet KAN worden gespeeld. U beslist zelf of uw bal onspeelbaar is. Het gaat er niet om dat hij niet meer kan worden gespeeld. Het is al voldoende dat u de bal op die plaats niet wilt spelen. Een absurd voorbeeld: als uw bal op de green 25 cm van de hole ligt, mag u de bal best onspeelbaar verklaren. Dat is niet slim, want het kost één strafslag, maar het mag wel.

Vraag: Waar mag ik een bal onspeelbaar verklaren?

Antwoord: Overal op de baan. Maar niet als de bal in een hindernis ligt. Stel, u slaat een bal af en u ziet dat die in een vijver landt. U vindt uw bal in het droge gedeelte van de hindernis. U mag die bal dan niet onspeelbaar verklaren. U moet de bal dan spelen zoals die ligt of de regel voor het ontwijken van de hindernis toepassen.

Wat moet/mag ik doen? Het is een misverstand dat er maar één mogelijkheid is: droppen binnen twee clublengten. U moet één strafslag bij uw score optellen en kiezen uit drie mogelijkheden:

 1. Een bal spelen vanuit de dropzone bij de plek waar u het laatst hebt geslagen. Let wel op. Soms denkt u dat u een bal wel onder een boompje uit kunt slaan. De bal landt een meter verder in het hoge gras. De plek waar u het laatst hebt geslagen is dan … onder het boompje!

 2. Een bal droppen in een dropzone op een rechte lijn, die begint bij de vlag en loopt door de plaats waar de bal lag. Op die lijn mag u zo ver terug als u wilt. Dit kan een handige optie zijn, als u op die manier over het bosje kunt slaan, waar de bal onspeelbaar ligt.

 3. Een bal droppen in een dropzone binnen twee clublengten van de plek waar de bal lag. Niet dichter bij de hole.

Vraag: Gelden deze drie opties ook als de bal onspeelbaar in een bunker ligt?

Antwoord: Ja, maar bij optie 2 en 3 moet de bal worden gedropt IN de bunker.

Vraag: Mag ik een onspeelbare bal schoonmaken of vervangen door een andere bal?

Antwoord: Ja.

Vraag: Wat is de straf als ik deze Regel overtreed? 

Antwoord: Twee strafslagen.

Waarom deze Regel? Deze Regel is bedoeld om u de gelegenheid te geven door te spelen als de bal op een plaats ligt waar u de bal niet kunt spelen. Dat kan niet zomaar. Het kost een extra slag. We noemen dit een buyout slag.

Meer weten? Lees Regel 19 van de Golfregels. 

top

Nummer 4 Hindernis 

Algemeen: Als een bal in een hindernis wordt geslagen, zou u niet verder kunnen spelen als de golfregels u niet zouden helpen. De regels proberen u een eerlijke kans te geven om verder te spelen zonder u voordeel te geven. Stel dat u een bal in het water slaat en de golfregels zouden het mogelijk maken om zonder strafslag een bal ergens in de buurt van het water te droppen. Wie zou zich dan nog druk maken om een hindernis? Het zou het golfspel veel minder een uitdaging maken.

Vraag: Wat is eigenlijk een hindernis?

Antwoord: Elk gebied dat door gele of rode palen en/of lijnen is gemarkeerd.

Vraag: Moet een hindernis gemarkeerd zijn?

Antwoord: Nee, dat hoeft niet. Een hindernis die niet is gemarkeerd door gekleurde palen of lijnen wordt beschouwd als een rode hindernis.

Vraag: Wat betekenen de markeringen?

Antwoord: De markeringen geven aan welke mogelijkheden u hebt om de hindernis te ontwijken.
Bij een gele hindernis zijn er twee mogelijkheden om de hindernis te ontwijken.
Bij een rode hindernis is er naast dezelfde twee mogelijkheden ook een mogelijkheid om zijwaarts te ontwijken.

Vraag: Ik sla mijn bal richting een hindernis maar ik weet niet zeker of mijn bal er in ligt. Mag ik dan aannemen dat hij in de hindernis ligt als ik hem daarbuiten niet kan vinden?

Antwoord: Nee. Het moet bekend of praktisch zeker zijn dat de bal in de hindernis ligt om de regel voor het ontwijken toe te mogen passen. Als u uw bal gaat zoeken buiten de hindernis dan is het in ieder geval niet bekend dat hij er in ligt. Mocht de omgeving buiten de hindernis heel kort gemaaid zijn en u kunt uw bal niet vinden dan is het praktisch zeker dat hij in de hindernis ligt. Als het niet bekend of praktisch zeker is en u kunt uw bal niet vinden dan is het een verloren bal. 
Het blijft bij elke hindernis altijd een moeilijke interpretatie, bij ons vooral bij hole 9, maar uw medespelers kunnen u helpen om de juiste beslissing te nemen. Wat niet in overeenstemming is met de spelregels is: ‘De bal zal wel in de sloot liggen’ of ‘De bal ligt in elk geval in de sloot of in de vijver’.

Vraag: Mag ik een provisionele bal spelen als mijn bal in een hindernis ligt?

Antwoord: Nee. U mag alleen een provisionele bal spelen als u denkt dat uw bal buiten de hindernis verloren is.

Vraag: Ik heb een provisionele bal geslagen, omdat ik denk dat hij buiten de hindernis verloren is. Dan vind ik mijn bal toch in de hindernis. Mag ik dan toch de regel voor het ontwijken toepassen?

Antwoord: Ja. Dat moet zelfs. U moet met de originele bal verder spelen of, wanneer hij niet uit de hindernis (bijv. water) te halen is, met een andere bal verder spelen en de regel voor het ontwijken toepassen. De provisionele bal moet worden opgegeven.

Vraag: Hoe bepaal ik het punt waar de bal de hindernis is ingegaan?

Antwoord: Natuurlijk kan dat nooit op de centimeter worden vastgesteld maar dat punt, het referentiepunt, moet zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. Ook hier kunnen uw medespelers u helpen de juiste beslissing te nemen. Op grote afstand is het niet goed te zien.

Verder spelen bij een gele hindernis

Vraag: Ik heb mijn bal in de hindernis op hole 9 geslagen. De grens van de hindernis is daar gemarkeerd met gele palen. Hoe kan ik nu verder spelen?

Antwoord: U heeft 3 mogelijkheden om verder te spelen. Om ze gemakkelijk te onthouden: LIG, LAG, LIJN.

 1. LIG: U speelt de bal waar deze ligt: vanuit de hindernis.
 2. LAG: U gaat terug naar de plaats waar de bal lag: dus naar de plek waar u de bal het laatst heeft geslagen, bepaalt daar de dropzone en speelt daar een nieuwe bal.
 3. LIJN: U trekt een denkbeeldige lijn die begint bij de vlag en loopt door de plaats waar de bal de hindernis is ingegaan. Op die lijn mag u zo ver terug als u wilt om een dropzone te bepalen en daar een bal te droppen. Maak daar gebruik van.

Vraag: Is dit verder spelen gratis?

Antwoord: Nee. Bij de opties 2. en 3. moet u één strafslag bij uw score optellen.

Verder spelen bij een rode hindernis 

Vraag: Welke regels mag ik toepassen wanneer mijn bal in een rode hindernis terecht is gekomen?

Antwoord: Dezelfde regels als bij een gele hindernis, maar u heeft daarbij nog een extra mogelijkheid.
Waar de bal de rode hindernis is ingegaan (het referentiepunt) mag u twee clublengten afpassen en binnen die clublengten de bal droppen, maar niet dichter bij de hole. Voor het afmeten gebruikt u uw langste club, behalve uw putter.                               

Vraag: Ik denk zeker te weten dat ik mijn bal in het water heb geslagen en heb toen één van de opties van de hindernisregel gekozen. Even verderop vind ik echter mijn oorspronkelijke bal op de fairway. Wat nu?

Antwoord: Omdat het vanaf de afslagplaats bekend was dat uw bal in de hindernis zou liggen, hebt u correct gehandeld door één van de hindernisregels toe te passen. Als u daarna de oorspronkelijke bal vindt dan is die bal niet meer in het spel en is het een verloren bal. Speelt u er toch mee verder dan speelt u een verkeerde bal met alle gevolgen van dien.

Meer weten? Lees Regel 17 van de Golfregels.        

top

Nummer 5 Het spelen van de verkeerde bal

Algemeen:

Als u er niet zeker van bent of het uw bal wel is, die in het spel is, en hem niet identificeert, dan loopt u het risico dat u de verkeerde bal speelt. Ook dan zijn de Golfregels uw gids om u te vertellen hoe verder te spelen.

Vraag: Ik heb per abuis een slag gemaakt naar de bal van een medespeler. Wat moet ik nu doen?

Antwoord: U moet uw eigen bal zoeken en daarmee verder spelen. De slag met de verkeerde bal telt niet, maar u moet wel 2 strafslagen bij uw score optellen. Uw medespeler mag een andere bal PLAATSEN op de plaats waar zijn bal lag en daarmee de hole uitspelen. De medespeler hoeft dus niet eerst zijn bal te gaan halen!

Vraag: Ik heb mijn bal, op onze baan, vanaf de afslag van hole 6 naar de fairway van hole 7 geslagen en ik weet bijna zeker de plaats waar hij op de fairway moet liggen. Wanneer ik op de plek aankom waar mijn bal zou moeten liggen, vind ik bij die plaats een andere bal. Waarschijnlijk heeft een speler van de groep die hole 7speelt mijn bal gespeeld. Wat nu?

Antwoord: Als het bekend of praktisch zeker is dat in dit geval een speler van een andere groep uw bal heeft geslagen, dan moet u de plek waar uw bal vermoedelijk lag zo goed mogelijk bepalen en daar een bal droppen. Uiteraard kost u dat geen strafslag. 
U zou ook kunnen proberen, zonder teveel vertraging, naar die groep te gaan en hen te vragen of ze  de ballen waarmee ze de hole uitspelen willen identificeren. Mocht één van hen met uw bal hebben gespeeld dan moet die speler teruggaan en zijn bal gaan zoeken. Die speler moet 2 stafslagen bij zijn score optellen. Alle slagen die hij met uw bal heeft geslagen vervallen.

Vraag : Ik heb op de volgende hole afgeslagen en bemerk bij mijn tweede slag dat de bal waarmee ik speel  niet van mij is. Blijkbaar heb ik op de vorige hole met een bal gespeeld die daar is achtergelaten en heb ik daarmee de hole uitgespeeld. Wat nu?   

Antwoord: Wanneer u met een verkeerde bal speelt en de vergissing niet herstelt voordat u op de volgende hole afslaat dan wordt u gediskwalificeerd voor de wedstrijd.

Meer weten? Lees Regel 6 van de Golfregels.

top

Nummer 6 Slag en afstand

Vraag: Wat betekent handelen volgens slag en afstand?

Antwoord: Handelen volgens slag en afstand is een recht van de speler. U mag te allen tijde een bal spelen uit een dropzone zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld. Dat kost dan wel een strafslag.

Vraag: Mag ik ook terug naar de afslagplaats?

Antwoord: Ja, wanneer dat de plaats is van waar u het laatst hebt gespeeld.

Vraag: Mag ik dan ook opteeën?

Antwoord: Ja.

Vraag: Is handelen volgens slag en afstand altijd een recht?

Antwoord: Nee, in twee gevallen bent u verplicht te handelen met de straf van slag en afstand:

 • als uw bal buiten de baan ligt (out of bounds);
 • als uw bal verloren is omdat hij niet binnen 3 minuten is gevonden of niet door u is geïdentificeerd. Op die regel zijn echter wel een paar uitzonderingen (zie Regel 18), waar we nu niet op ingaan.

Meer weten? Zie Regels 14 en 18 van de Golfregels. 

top

Nummer 7 Het spelen van een provisionele bal 

Algemeen: Een provisionele bal is een bal die u uit voorzorg slaat, omdat u denkt dat uw bal buiten de baan ligt of verloren is buiten een hindernis. Het is belangrijk te weten dat die bal niet of nog niet in het spel is. Het gaat eigenlijk uitsluitend om het winnen van tijd. Stel dat u geen provisionele bal slaat en dat uw bal misschien wel 150 meter verder ergens in de struiken ligt. Als u uw bal daar niet vindt dan hebt u maar één keus: u moet terug om een nieuwe bal te spelen. Dat wordt wel "the walk of shame" genoemd, maar eigenlijk is het niks om u voor te schamen; u volgt gewoon de regels. Als u het echter had kunnen weten is het minder aardig. Een achterop komende groep moet langer wachten en zal zich afvragen of u het golfspel wel voldoende beheerst. Daarom bestaat de mogelijkheid om een provisionele bal te spelen.

Vraag: Hoe moet ik een provisionele bal slaan?

Antwoord: Wanneer u op de afslagplaats van plan bent een provisionele bal te slaan dan moet u dat melden aan uw medespelers. Die moeten namelijk weten dat u geen nieuwe bal in het spel brengt, want dat zou u meteen slagen kosten.  U moet uw provisionele bal slaan nadat alle andere spelers in uw groep hun eerste bal hebben geslagen.

Vraag: Mag ik mijn (eerste) bal eerst gaan zoeken?

Antwoord: Nee. U mag wel naar voren gaan en dan alsnog besluiten om terug te gaan en een provisionele bal te slaan. Ook dan meldt u aan uw medespelers dat u een provisionele bal gaat slaan. Dat terug gaan en alsnog een provisionele bal spelen moet wel plaatsvinden binnen 3 minuten nadat u uw oorspronkelijke bal ging zoeken. Anders is de oorspronkelijke bal verloren en is de provisionele bal de bal in het spel geworden.

Vraag: Mag ik alleen een provisionele bal slaan vanaf de afslagplaats?

Antwoord: Nee. U mag overal in de baan een provisionele bal slaan wanneer uw oorspronkelijke bal in het spel is en misschien verloren is buiten een hindernis of buiten de baan ligt. De uitzondering blijft dat dit niet mag wanneer u een bal in een hindernis heeft geslagen.        

Vraag: Moet ik nadrukkelijk met zoveel woorden zeggen dat ik een provisionele bal ga slaan? Stel dat ik zeg: “Dit was een slechte bal, ik sla er nog één”. Of een andere kreet van soortgelijke strekking. Mag dat ook geaccepteerd worden als een provisionele bal?

Antwoord: Nee. Wanneer u niet duidelijk meldt dat u een provisionele bal gaat spelen dan slaat u een nieuwe bal. De slag met de nieuwe bal plus een strafslag moet u dan bij de score met uw eerste bal optellen. Als dit bijvoorbeeld op de afslag zou gebeuren dan maakt u dus uw derde slag.

Vraag: En als ik zeg: “Ik sla een provisional”?

Antwoord: Dat is goed, want je mag aannemen dat je medespelers die Engelse term ook wel begrijpen. Maar waarom niet gewoon je moerstaal spreken? Dat voorkomt misverstanden. 

Vraag: Mijn bal in het spel is onspeelbaar. Mag ik dan met de provisionele bal verder spelen?

Antwoord:  Nee. In dat geval kunt u alleen de regel van de onspeelbare bal toepassen (zie Regel 3 op deze site). De provisionele bal is er alleen maar om tijd te winnen, niet om andere regels opzij te zetten.  

Vraag: Hoever mag ik met de provisionele bal doorspelen?

Antwoord: U mag met de provisionele bal doorspelen totdat deze ligt ter hoogte van de vermoedelijke ligplaats van de oorspronkelijke bal of op een plaats dichter bij de hole dan die plaats.

Vraag: Mijn provisionele bal ligt in één slag mooi op de green. Moet ik mijn oorspronkelijke bal toch gaan zoeken?

Antwoord: Nee. Dat is echter niet erg slim, want die bal op de green ligt er met drie slagen. De oorspronkelijke bal ligt nog maar met één slag.

Vraag: Ik ga niet zoeken naar de oorspronkelijke bal en ga verder met mijn provisionele bal. Wat betekent dat dan voor mijn score?

Antwoord: Dat hangt ervan af, waar die provisionele bal ligt:

 1. De provisionele bal ligt nog niet ter hoogte van de vermoedelijke ligplaats van de oorspronkelijke bal of op een plaats dichter bij de hole dan die plaats. Dan mag u de provisionele bal gewoon spelen. 

 2. De provisionele bal ligt wel ter hoogte van de vermoedelijke ligplaats van de oorspronkelijke bal of op een plaats dichter bij de hole dan die plaats. U maakt nu een slag naar de provisionele bal op een plaats waar dit niet meer mag. De provisionele bal wordt nu de bal in het spel en alle slagen, inclusief alle strafslagen, met die provisionele bal gemaakt en de slag of slagen, inclusief strafslagen, met de oorspronkelijke bal gemaakt tellen nu. De oorspronkelijke bal is dan verloren, zelfs al wordt deze daarna, door wie dan ook, gevonden.

Vraag: Stel dat  één van mijn medespelers, mijn tegenstander of publiek wel gaan zoeken en mijn originele bal vinden? Wat moet ik dan doen?

Antwoord: Dat hangt ervan af of u al verder hebt gespeeld met de provisionele bal:

 1. Hebt u de provisionele bal al gespeeld, dan geldt het antwoord op de vorige vraag.

 2. Hebt u de provisionele bal nog niet gespeeld, dan MOET u verder spelen met de oorspronkelijke bal. U MOET de provisionele bal opgeven. Alle slagen, inclusief de strafslagen, met de provisionele bal gemaakt vervallen.

Vraag: Stel dat ik in het geval onder 2. toch de provisionele bal sla.

Antwoord: Als u ook maar één slag maakt naar de provisionele bal wanneer de oorspronkelijke bal al is gevonden, dan speelt u een verkeerde bal. In dat geval gelden de regels voor het spelen van een verkeerde bal. Wat dat wil zeggen, staat in Regel 6 (zie op deze website de tekst bij Nummer 5 uit de Regel Top 10: lees verder).   

Meer weten? Lees Regel 18 van de Golfregels. 

top

Nummer 8 Slag, airswing, oefenswing en oefenslag

Het aantal slagen dat een speler naar de bal doet bepaalt zijn resultaat. Het is daarom cruciaal dat spelers weten wat een slag is … en wat niet.

Vraag: Wat is een slag naar de bal?

Antwoord: De golfregels geven een duidelijke definitie van een slag:
‘De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.’

Vraag: Is het ook een slag naar de bal als ik over de bal heen sla?

Antwoord: Ja, zolang er maar een voorwaartse beweging met de club wordt gemaakt met de bedoeling de bal te slaan. Dat die bedoeling niet het gewenste effect heeft doet niet ter zake. Ook een slag in de lucht, een airswing, is dus een slag en telt gewoon.

Vraag: Ik sla op de afslagplaats over de bal heen (airswing) en de bal rolt van de tee. Is dat een slag?

Antwoord: Ja, want u had de bedoeling de bal te slaan. De bal is dus in het spel.

Vraag: Wat gebeurt er als ik die bal op de tee terug plaats en sla?

Antwoord: De bal was in het spel met de airswing (eerste slag). Door de bal op de tee terug te plaatsen, speelt u een nieuwe bal (met een strafslag). De volgende slag naar die bal is dus de derde slag. NB: dat is iets anders dan de bal die bij het adresseren van de tee valt. Waarom? Die bal is nog niet in het spel. Die mag dus gewoon op de tee terug worden geplaatst en geslagen (eerste slag). 

Vraag: Wat is een oefenswing?

Antwoord: U maakt gewoonlijk één of enkele oefenswings voordat u de bal wilt slaan. Omdat u niet de bedoeling hebt de bal te slaan met die oefenswings, zijn het geen slagen.

Vraag: Ik maak op de afslagplaats voor mijn bal enkele oefenswings en raak per ongeluk mijn bal die daardoor verrolt. Krijg ik nu een strafslag?

Antwoord: Nee, want het was niet uw bedoeling de bal te raken. U mag de bal zonder strafslag weer op de tee zetten, want de bal is nog niet in het spel.

Vraag: Mijn bal is in het spel. Ik maak een paar oefenswings en raak mijn bal. Wat is fair?

Antwoord: U bepaalt zelf of u de bedoeling had de bal te slaan (slag) of gewoon wilde oefenen zonder de bal te raken (oefenswing). U weet dat zelf het beste en uw medespelers zien het meestal ook wel. Een beetje eerlijkheid zal u de naam opleveren van een sportieve speler. Er zijn twee mogelijkheden. Bepaalt u dat het een slag was (ook al is het geen beste), dan telt die gewoon. Bepaalt u dat het een oefenswing was dan hebt u de bal bewogen. U moet de bal dan terugplaatsen en een strafslag bij uw score optellen.

Vraag: Ik ben nog niet aan de beurt om mijn bal, die in het spel is, te spelen, ik drop nog een bal en maak een paar oefenchips met die bal. Mag dat?

Antwoord: Nee. Een oefenslag is dan een slag naar een tweede bal van de speler, anders dan de bal die nog in het spel is. U mag tijdens het spelen van een hole geen oefenslagen of oefenchips maken. Doet u dat toch, dan kost dat twee strafslagen. 

Vraag: Mag ik nergens in de baan oefenslagen en dergelijke maken?

Antwoord: Toch wel. Er zijn drie situaties waarin er geen bal in het spel is. U mag:

 • voordat u afslaat, bij een volgende afslagplaats oefenchips maken bij die afslagplaats. 
 • oefenchips en oefenputs maken, respectievelijk bij of op de green van laatst gespeelde hole. Pas op dat u een achteropkomende groep niet hindert. 

Let op: U mag geen oefenslagen in een bunker maken.

Vraag: Op de fairway van hole 1 of jhole 9 vind ik enkele drivingrangeballen, mag ik die terugslaan naar de drivingrange?

Antwoord: Ja. Uw medespelers kunnen echter denken dat u aan het oefenen bent. Teruggooien is veel verstandiger en vermijdt discussies. Mocht u de ballen toch terugslaan, doe dat dan beheerst en niet naar de afslagplaats.

Meer weten? Lees Regel 5 en de definities van de Golfregels.

top

Nummer 9 Het ontwijken van een vast obstakel

Algemeen

Een vast obstakel, het woord zegt het al, is moeilijk of helemaal niet te verplaatsen en is kunstmatig. Vaste obstakels zijn een noodzakelijk kwaad. Voor het golfspel zouden ze er beter niet moeten zijn. Ze kunnen het spel bederven. Vandaar dat u een vast obstakel mag ontwijken zodat u er geen last van hebt.

Vraag: Wat zijn vaste obstakels in onze baan?

Antwoord: Op onze baan zijn vaste obstakels: de veiligheidsnetten, de kasten voor de stroomvoorziening, prullenbakken, sproeikoppen, de tegels die de afstand aangeven, de tegels aan weerszijden van de afslagplaatsen, aangepaalde bomen, jonge aanplant voorzien van een blauw lint en de paden met een kunstmatige bedekking. 

Banken en de harken in de bunkers zijn geen vaste, maar losse obstakels. Die kunt u gewoon verplaatsen als u er last van heeft.

Vraag: Wanneer mag ik een vast obstakel ontwijken?

Antwoord: Dat mag als uw bal daar in of op ligt en als u last hebt bij het innemen van uw stand of het maken van een slag.

Vraag: Krijg ik dan een strafslag?

Antwoord: Nee.

Vraag: En als het vast obstakel, bijvoorbeeld het veiligheidshek, in mijn speellijn staat?

Antwoord: In dat geval mag u het vast obstakel niet ontwijken. Met andere woorden: gewoon spelen.

VraagHoe moet ik een vast obstakel ontwijken?

Antwoord: U zoekt het dichtstbijzijnde punt, niet dichter bij de hole, waar, als uw bal daar zou liggen, het vast obstakel volledig wordt ontweken. Dat heet ook wel "het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering" of het "Nearest Point of Relief". Vanaf dat referentiepunt punt mag u een dropzone bepalen ter grootte van één clublengte, niet dichter bij de hole en niet dichter bij de belemmering. U dropt een bal (vanaf kniehoogte) in de dropzone en kunt dan verder spelen. U moet dat dichtstbijzijnde punt zo nauwkeurig mogelijk bepalen. Het kan er gewoonlijk maar eentje zijn.

Vraag: Kan dit met een voorbeeld worden toegelicht?

Antwoord: Onderstaande tekening geeft weer hoe u een pad, voorzien van een kunstmatige bedekking, mag ontwijken. Let vooral op het dichtstbijzijnde punt X dat zo nauwkeurig mogelijk moet worden vastgesteld. U doet dat met de club die u zou gebruiken als het pad er niet zou zijn geweest. U maakt met die club swingbewegingen waarbij u zich verplaatst, niet dichter bij de hole, totdat u met uw stand en swing geen last meer heeft van het pad. Vanaf dat dichtstbijzijnd punt bepaalt u de dropzone ter grootte van één clublengte. Dat is de lengte van de langste club in uw tas, met uitzondering van de putter. U dropt de bal (vanaf kniehoogte) in de dropzone. Gebied A geeft de ruimte weer binnen één clublengte. Vervolgens maakt u de keuze met welke club u wilt slaan. Dat mag dan elke willekeurige club zijn.

 

 

Vraag : Als ik mijn bal heb gedropt en ik wil mijn bal slaan dan sta ik nog op het pad. Mag dat?

Antwoord: Nee, wanneer u het pad volgens de regel wilt ontwijken, dan moet dit volledig gebeuren. Doet u dat niet, dan slaat u de betreffende regel in de wind en incasseert u 2 strafslagen.

 

            

  

Vraag: Op hole 4 ligt mijn bal tegen het out of bounds-hek. Mag ik dit hek zonder straf ontwijken? 

Antwoord: Nee. Het out of bounds-hek staat buiten de baan en is geen vast obstakel volgens de Golfregels. Ook palen of muren die out of bounds aangeven staan buiten de baan. Als u uw bal niet kunt spelen zoals hij ligt, dan rest u de mogelijkheid om gebruik te maken van de Regel ‘Onspeelbare Bal.’

Meer weten? Lees Regel 16 van de Golfregels.     

top

Nummer 10 Bal in het spel op de verkeerde green

Als we de zomergreens gebruiken dan komt het niet vaak voor dat uw bal op de verkeerde green terecht komt. Als er in de winterperiode gebruik gemaakt moet worden van wintergreens zal het vaker gebeuren dat uw bal per ongeluk op een zomergreen belandt. De zomergreens zijn dan ‘verkeerde greens.’

Vraag: Wat is een verkeerde green?

Antwoord: Een verkeerde green is elke andere green dan die van de hole waarop wordt gespeeld. Als de Commissie heeft aangegeven dat op wintergreens moet worden gespeeld zijn de zomergreens ‘verkeerde greens.’

Vraag: Mijn bal ligt op een verkeerde green. Mag ik dan wel vanaf die green spelen?

Antwoord: Nee. Als uw bal op een verkeerde green ligt mag u die niet spelen zoals die ligt. Ook niet met een putter.

Vraag: Hoe moet ik dan verder spelen?

Antwoord: Als uw bal op een verkeerde green ligt mag u zonder straf die green ontwijken.

Vraag: Hoe doe ik dat?

Antwoord: U neemt uw bal op. U mag de bal schoonmaken. U bepaalt het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering. Dat mag niet in een hindernis of op een green zijn. Vanaf dat referentiepunt bepaalt u de dropzone ter grootte van één clublengte, niet dichter bij de hole van de juiste green en niet dichter bij de verkeerde green. U dropt de bal in de dropzone en kunt verder spelen.

Vraag: Ik heb mijn bal op die manier gedropt, maar nu sta ik nog – half – op die green. Wat nu?

Antwoord: Dat mag niet. U moet de verkeerde green volledig ontwijken. Dus ook als u uw stand inneemt op de verkeerde green.

Vraag: Als mijn bal NIET op de verkeerde green maar er net buiten ligt en ik neem mijn stand in op deze green, dan mag ik de bal spelen zoals hij ligt?

Antwoord: Nee, dat mag niet, zoals hierboven is aangegeven.

Vraag: Tussen de fairway en de green is ook nog een stuk gras dat wat minder kort is gemaaid dan de green, maar korter dan de fairway. Is dat ook een deel van de green?

Antwoord: Nee. Dat heet de voorgreen. De voorgreen is geen deel van de green.

Vraag: En als mijn bal op de z.g. apron, de kort gemaaide strook rondom de geen, ligt, mag ik dan wel gewoon spelen?

Antwoord: Ja. Ook de apron is geen deel van de green.

Meer weten? Lees Regel 13 van de Golfregels.    

top