• Weer
 • Login

Randvoorwaarden wedstrijden 2024

Bestuursbesluit voor wedstrijdseizoen 2024

Het bestuur heeft voor het jaar 2024 besloten om geen grote aanpassingen te doen in het wedstrijdprogramma. Dit lopende jaar zullen we de tijd nemen om samen met de commissies goed te blijven monitoren hoe de wedstrijden verlopen en ons beraden over eventuele aanpassing voor 2025.

Voor het bestuur is en blijft het uitgangspunt dat wedstrijden waardevol zijn voor de vereniging. Wedstrijden geven leden een extra kans om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Gezien het grote aantal nieuwe leden in de afgelopen jaren is dit zeer belangrijk.

Uiteraard moeten er ook voldoende momenten zijn voor leden die buiten wedstrijden willen spelen. Kijkend naar de reserveringen is er voldoende mogelijkheid voor leden om een speeltijd te boeken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het feit, dat het voor veel spelers mogelijk is om ook op korte termijn nog een starttijd te boeken, al dan niet door aan te sluiten bij een al gereserveerde tijd. Het bestuur moedigt bijboeken aan vanwege de sociale cohesie in de vereniging.

Het beleid van het bestuur is erop gericht om zo weinig en zo kort mogelijke buffertijden te hanteren. Ook is rekening gehouden met de adviezen van de NGF dat spelers in de maanden mei tot en met augustus steeds vaker kiezen voor golfen in de ochtend om de middagwarmte te vermijden. Uit onze gegevens blijkt dat de starttijden vóór aanvang van een wedstrijd nagenoeg volledig volgeboekt worden. Na afloop van een wedstrijd wordt er minder gereserveerd. Om die reden zal er een aantal wedstrijden (bijvoorbeeld op zaterdag/zondag) verschuiven naar een start einde ochtend of middag.

Het bestuur blijft graag zien dat alle wedstrijden met first tee-start (alle flights starten na elkaar vanaf hole 1) plaatsvinden, wat betekent dat geen buffertijd nodig is. Het bestuur realiseert zich echter ook dat gebruik van shotgun start ervoor kan zorgen dat alle spelers tegelijk kunnen afsluiten in het clubhuis, wat de nazit aantrekkelijker maakt en meer geschikt voor een prijsuitreiking. In het afgelopen jaar is er al vaker gebruik gemaakt van een combinatie van first tee-start met shotgun (first tee combi), waardoor de buffertijd halveert. Dit blijkt voor veel shotgun wedstrijden voor het komende seizoen een goed alternatief. Het aantal shotgun wedstrijden zal dus minder worden. Dit blijft ook een punt van aandacht voor de bezetting van het clubhuis waar dit soort wedstrijden zorgt voor enorme pieken en dalen.

Uit de players first-enquête en onderzoek vanuit de NGF blijkt dat er landelijk steeds meer behoefte is aan het spelen van 9-holes wedstrijden in plaats van 18 holes. In dit jaar zullen er dan ook meer mogelijkheden zijn om 9-holes wedstrijden te spelen, die ook regelmatig zullen plaatsvinden binnen een 18-holes wedstrijd, zodat wij aan de verschillende wensen tegemoet kunnen komen. Het bestuur zal samen met de wedstrijdcommissies goed blijven monitoren wat de behoefte van de leden en de deelnemers blijft en zal, waar nodig, zaken en activiteiten aanpassen.

We gaan een proef starten met 12-holes wedstrijden, waarbij de 3 oefenholes opgenomen worden in een 9-holes wedstrijd. Dit zal o.a. gebeuren bij de zomeravondcompetitie, zodat we de mogelijkheid hebben om meer mensen mee te laten spelen, dit gezien de belangstelling voor deze wedstrijd in de afgelopen jaren.

Dit jaar maken we een start met deelname van 5 teams (2 dames-, 2 heren- en 1 jeugdteam) aan de landelijke competitie van de NGF. Belangrijk voor de sportieve ontwikkeling van onze club, zodat wij ook degenen die de uitdaging willen van competitiewedstrijden dit kunnen bieden. Daarnaast krijgen we contacten met andere clubs die competitie spelen.

De wedstrijdkalender voor 2024 is in een apart nieuwsbericht op de website gepubliceerd. Voor een directe kijk in de agenda: lees verder.

In onderstaande tabel ziet u het overzicht van de reguliere wedstrijden met de uitgangspunten zoals beschreven.

 Reguliere wedstrijden weekdagen
   First tee/ shotgun/ combi aantal holes buffer  begin einde
 Seniorendag (zomer)  Shotgun  9 11.00 13.00 15.20
                    (winter)  First tee Combi   9 12.00 13.30 15.40
 Damesdag   3 x per seizoen
 shotgun
 18 & 9 08.00 10.00 14.30
   First tee-start  18 & 9 09.50 10.00 13.30
 Zomeravond  First tee Combi  12 16.30 18.00 einde
 Herendag  First tee Combi  18 & 9 10.00 11.00 15.20
 Winterdonderdag  First tee Combi  9 11.50 12.00 14.20
 Sponsors
 zomer 1x per mnd. 
 First tee Combi  9 17.00 18.00 20.20
   First tee Combi
 okt. Sponsordag
 12 12.00 13.00 sluit
 Reguliere wedstrijden weekend
 Zaterdagcups
 1 x per mnd. 
 First tee-start  18 / 9 14.50 15.00 Sluit
 Zondag 1 x per mnd.  First tee Combi   zomer  9 / 18 12.00 13.00 17.20
 First tee Combi   winter  9 12.00 13.00 15.20
 Zondag jeugd 7x  First tee-start  18 & 9 & 3 - 10.00 12.40
 Bijzondere wedstrijden
 Bavariawedstrijd
 (1 x zaterdag)
 Shotgun  18 11.00 13.00 15.20
 Clubkampioenschappen  First tee start; baan beperkt beschikbaar
 Golfweek 1e week juli  First Tee Combi wedstrijden 9 en 18 holes dagelijks.                   Baan beperkt (ochtenden) open voor reserveringen.

 

Aandachtspunten:

 • Voorafgaand aan het wedstrijdseizoen leggen de wedstrijdcommissies de van data voorziene wedstrijdkalender ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 • Het bestuur zal de leden informeren dat in de buffertijd vóór shotgun en First Tee Combi de baan beschikbaar is voor niet-deelnemers aan de wedstrijd. Er kan dan waarschijnlijk geen volle ronde gelopen worden.
 • Elke wedstrijd heeft een begin- en eindtijd (bloktijd):
  • First tee 9 holes: 2 uur en 30 minuten
  • First tee 18 holes: 4 uur en 30 minuten
  • First tee combi 9 holes: inclusief buffer 3 uur en 20 minuten
  • First tee combi 18 holes: inclusief buffer 5 uur en 20 minuten
  • Shotgun 9 holes: inclusief buffer 4 uur en 20 minuten
  • Shotgun 18 holes: inclusief buffer 6 uur en 20 minuten
  • Na de bloktijd hebben deelnemers aan de wedstrijd geen voorrang meer, maar zal de na de wedstrijd aanwezige marshal er voor zorgen dat spelers met een starttijd en wedstrijdspelers kunnen ritsen.
 • Het verschil tussen zomer- en winterperiode wordt bepaald door de zomer- en wintertijd. 
 • Het maximaal aantal spelers per wedstrijd is 48. Een hoger aantal inschrijvingen kan, mits de bloktijd niet overschreden wordt (max 66).
 • Nieuwe regel voor 2024: Eén week voor de wedstrijd bekijkt de wedstrijdcommissie het aantal inschrijvingen. Afhankelijk van de inschrijvingen wordt het maximale aantal inschrijvingen waar nodig aangepast en wordt de wedstrijdduur ingekort. Men dient zich dus tijdig in te schrijven voor wedstrijden. (Wedstrijdcommissies krijgen nog informatie hoe de wedstrijd in de planning kan worden ingekort). Hierdoor komt er op een eerder tijdstip boekings-tijd vrij voor vrije spelers.
 • Er wordt altijd ingedeeld in flights van 3 of 4 spelers, afhankelijk van het aantal deelnemers en de doorstroming in de baan.
 • De sluitingsdatum van de inschrijving is drie dagen vóór aanvang van de wedstrijd. Is het aantal deelnemers lager dan 20 dan wordt de wedstrijd afgelast. Zodra de planning van de wedstrijd bekend is, worden de niet-nodige starttijden onmiddellijk vrijgegeven.
 • Per wedstrijd hebben twee leden van de wedstrijdcommissies de mogelijkheid om als eerste in te schrijven. In geval van eventualiteiten, zoals onder meer beschreven in het calamiteitenplan, dienen die leden het voortouw te nemen.
 • Indien greenkeepers tijdens de wedstrijd onderhoud uitvoeren, dient de wedstrijd hier rekening mee te houden (de etiquette voor veiligheid wereldwijd bepaalt dat de werkzaamheden van de greenkeepers altijd voorgaan). Getracht wordt om het onderhoud tijdens de wedstrijden tot een minimum te beperken. Daartoe geldt een protocol dat met de wedstrijdcommissies is gecommuniceerd.
 • Na ieder seizoen evalueren de wedstrijdcommissies en het bestuur het wedstrijdseizoen.

Jeugd

De jeugdcommissie organiseert jaarlijks 6 wedstrijden op zondagen tijdens de zomerperiode. Deze wedstrijden hebben een first tee-start op de 9-holes baan. Op de 3 oefenholes wordt met shotgun gestart.

Buiten deze reguliere wedstrijden zijn er nog:

 • Junior Golf Sixes Den Bosch
 • Jeugd Open
 • Nightgolf (deze beperkt uiteraard de starttijden niet vanwege spelen in het donker)
 • NGF-competitie, deelname met 1 team