• Weer
 • Login

Winterregeling

Winterregeling Golfclub Landgoed Coudewater

Laatste wijziging: 25-10-2023

Versie 12-10-2023

Deze winterregeling voor de golfbaan Landgoed Coudewater is vastgesteld door het bestuur van Golfclub Landgoed Coudewater en wordt van kracht na aankondiging door het bestuur. 

Deze winterregeling eindigt zodra daarover door het bestuur een besluit is genomen.

1. Status van de baan

De status van de baan is NIET QUALIFYING. 

2. Afslagplaatsen

Er mag uitsluitend worden afgeslagen vanaf de gele winterafslagplaats, de rode winterafslagplaats of, met gebruikmaking van een fairwaymatje, van de oranje afslagplaats. Uitsluitend bij een slag op een afslagplaats is gebruik van een driver toegestaan.

3. Fairwaymatjes

Overal in de baan, bij alle soorten slagen, moet een fairwaymatje worden gebruikt, behalve:

 • bij een slag op de gele winterafslagplaats of op de rode winterafslagplaats
 • bij een slag in een hindernis of uit de rough
 • bij een slag met een putter op of buiten de green
 • bij een slag in een bunker 

Bij de drie eerstgenoemde slagen is een fairwaymatje niet verplicht, maar wel toegestaan. 
Bij een slag in een bunker is gebruik van een fairwaymatje NIET toegestaan. 

Op het fairwaymatje mag de bal worden opgeteed. Wedstrijdcommissies kunnen afwijken van deze algemene regel.
Het gebruik van een driver is, buiten de afslagplaatsen, in de baan niet toegestaan.

4. Greens

Door de greenkeeper of de marshal (in de weekeinden) wordt beslist of er op zomergreens of op wintergreens wordt gespeeld. Een genomen beslissing geldt voor alle holes.

Over zomergreens en over wintergreens mag niet worden gereden met trolleys en buggy's.

Pitchmarks moeten zowel op de zomergreens als op de wintergreens worden hersteld.

4.A. Als er op een zomergreen wordt gespeeld

 1. De vlag mag in de hole blijven staan. 
 2. Er wordt normaal uitgeholed.
 3. Alle in de baan aanwezige wintergreens zijn dan verkeerde greens, die volledig moeten worden ontweken volgens Regel 13.1f.

4.B. Als er op een wintergreen wordt gespeeld

 1. De vlag moet in de hole blijven staan en mag niet worden weggenomen.
 2. Als de bal binnen 1 putterlengte van de rand van de hole ligt, moet die worden opgenomen en moet 1 slag bij de score worden opgeteld.
 3. De zomergreen van de hole waar op de wintergreen wordt gespeeld, is een verkeerde green die volledig moet worden ontweken volgens Regel 13.1f.

5. Draagtassen, trolleys en buggy's

 • Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van een draagtas.
 • De greenkeeper en/of marshal beslist of gebruik van buggy's en/of trolleys in de baan is toegestaan. Dit staat aangegeven in de Baanstatus op de website en op het Informatiebord.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van een trolley met noppenbanden.
 • Bij gebruik van een buggy of trolley moet zo veel mogelijk van de paden gebruik worden gemaakt, en dienen buggy of trolley daarop geplaatst te worden.
 • Als er geen paden zijn mag gebruik worden gemaakt van de rough's en fairways.
 • Vermijd plassen en soppig gras.

6. Wedstrijden en activiteiten

De door een wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden of activiteiten worden gespeeld op de greens die door de greenkeeper en/of marshal zijn aangegeven. 

Toelichting

Waarom toepassing van een winterregeling ?

De noodzaak van gebruiken van wintergreens houdt verband met de groei en het herstelvermogen van het gras. Beneden een bodemtemperatuur van ca. 8°C gedurende een langere periode stopt de groei van het gras en daarmee stopt ook het herstelvermogen van het gras. Mede als gevolg van het feit dat onze baan nieuw is en zeer intensief wordt bespeeld, bestaat er een grotere kans op blijvende beschadigingen van het gras zodra de bodemtemperatuur onder 8°C daalt. Dat geldt met name voor de greens maar ook voor de fairways. Herstel van die beschadigingen kan pas weer plaatsvinden als de bodemtemperatuur gedurende een langere periode boven 12°C zal blijven. Dan zijn we echter al in het voorjaar aanbeland en dat is juist een periode waarin we weer graag op een bij voorkeur goede baan met prima greens en fairways willen golfen. Om dat te bereiken moeten we tijdens de winterperiode dus zeer voorzichtig met het gras op de greens en de fairways omgaan. Vandaar dat er een winterregeling van toepassing is.   

Zie ook een lezenswaardig artikel op de website van de NGF: lees verder: