• Weer
 • Login

Winterregeling

Winterregeling Golfclub Landgoed Coudewater

Laatste wijziging: 21-10-2020

Deze winterregeling voor de golfbaan Landgoed Coudewater is vastgesteld door het bestuur van Golfclub Landgoed Coudewater en is met ingang van 21 oktober 2020 van kracht.

Deze winterregeling eindigt zodra daarover door het bestuur een besluit is genomen.

1. Status van de baan

De status van de baan is NIET QUALIFYING. 

2. Afslagplaatsen

Er mag uitsluitend worden afgeslagen vanaf de gele wintertee, de rode wintertee of de oranje tee. Uitsluitend bij een slag op een afslagplaats is gebruik van een driver toegestaan.

3. Fairwaymatjes

Overal in de baan, bij alle soorten slagen, moet een fairwaymatje worden gebruikt, behalve:

 • bij een slag op de gele wintertee of op de rode wintertee
 • bij een slag in een hindernis
 • bij een slag met een putter op of buiten de green
 • bij een slag in een bunker 

Bij de drie eerstgenoemde slagen is een fairwaymatje niet verplicht, maar wel toegestaan. 
Bij een slag in een bunker is gebruik van een fairwaymatje NIET toegestaan. 

Op het fairwaymatje mag de bal worden opgeteed. 
Het gebruik van een driver is, buiten de afslagplaatsen, in de baan niet toegestaan.

4. Greens

Door de greenkeeper en/of marshal wordt beslist of er op zomergreens of op wintergreens wordt gespeeld. Die beslissing kan zowel gelden voor de gehele baan, als voor afzonderlijke holes.

Over zomergreens en over wintergreens mag niet worden gereden met trolleys en buggy's.

Pitchmarks moeten zowel op de zomergreens als op de wintergreens worden hersteld.

4.A. Als er op een zomergreen wordt gespeeld

 1. De vlag moet in de hole blijven staan en mag niet worden weggenomen, zo lang de Coronaregels van toepassing zijn.
 2. Er wordt normaal uitgeholed.
 3. Alle in de baan aanwezige wintergreens zijn dan verkeerde greens, die volledig moeten worden ontweken volgens Regel 13.1f.

4.B. Als er op een wintergreen wordt gespeeld

 1. De vlag moet in de hole blijven staan en mag niet worden weggenomen.
 2. Als de bal binnen 1 putterlengte van de rand van de hole ligt, moet die worden opgenomen en moet 1 slag bij de score worden opgeteld.
 3. De zomergreen van de hole waar op de wintergreen wordt gespeeld, is een verkeerde green die volledig moet worden ontweken volgens Regel 13.1f.

5. Draagtassen, trolleys en buggy's

 • Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van een draagtas.
 • De greenkeeper en/of marshal beslist of gebruik van buggy's en/of trolleys in de baan is toegestaan. Dit staat aangegeven in de Baanstatus op de website.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van een trolley met noppenbanden.
 • Bij gebruik van een buggy of trolley moet zo veel mogelijk van de paden gebruik worden gemaakt.
 • Als er geen paden zijn moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de rough.

6. Wedstrijden en activiteiten

De door een wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden of activiteiten worden gespeeld op de greens die door de greenkeeper en/of marshal zijn aangegeven. 

Toelichting

Waarom toepassing van een winterregeling ?

De noodzaak van gebruiken van wintergreens houdt verband met de groei en het herstelvermogen van het gras. Beneden een temperatuur van ca. 10°C gedurende een langere periode stopt de groei van het gras en daarmee stopt ook het herstelvermogen van het gras. Mede als gevolg van het feit dat onze baan nieuw is en zeer intensief wordt bespeeld, bestaat er een grotere kans op beschadigingen van het gras zodra de temperatuur gedurende een langere periode onder die ca. 10°C daalt. Dat geldt met name voor de greens maar ook voor de fairways. Herstel van die beschadigingen kan pas weer plaatsvinden als de temperatuur gedurende een langere periode boven ca. 10°C zal blijven. Dan zijn we echter al in het voorjaar aanbeland en dat is juist een periode waarin we weer graag op een bij voorkeur goede baan met prima greens en fairways willen golfen. Om dat te bereiken moeten we tijdens de winterperiode dus zeer voorzichtig met het gras op de greens en de fairways omgaan. Vandaar dat er een winterregeling van toepassing is.