• Weer
  • Login

Lidmaatschap

Deze informatie kan ook worden afgedrukt. Klik hier voor de printversie.

Inlichtingen over het lidmaatschap worden verstrekt door de Ledenadministratie, waar tevens aanmeldingsformulieren kunnen worden verkregen.

Een aanmeldingsformulier kan ook worden gedownload en digitaal ingevuld. Printen is echter nodig vanwege de handtekening die noodzakelijk en vereist is op zowel de aanmelding als de incassomachtiging. Het formulier kan daarna verzonden worden aan de ledenadministratie. Voor het digitale formulier: klik hier.

Bij de ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de aanvrager akkoord te gaan met de navolgende bepalingen:

Ik ben ermee bekend en stem ermee in dat de vereniging persoonsgegevens verwerkt op een wijze die is vastgelegd in een protocol dat gepubliceerd is in het openbare gedeelte van de website van de vereniging en waarvan ik kennis heb genomen. Dat protocol is opgesteld met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik ben er mee bekend en stem er mee in dat de persoonsgegevens worden gebruikt voor periodieke toezending van een elektronische Nieuwsbrief vanuit de vereniging. Ik ben ervan op de hoogte dat ik de toezending van de Nieuwsbrief altijd kan beëindigen.

Ik ben ermee bekend en stem er mee in dat een beperkt aantal persoonsgegevens door de vereniging wordt uitgewisseld met de NGF, ten behoeve van de handicapadministratie en voor de productie en registratie van lidmaatschapspassen.

Het Privacybeleid van Golfclub Landgoed Coudewater is vastgelegd in een verklaring. Voor de verklaring: lees verder.

De ledenadministratie wordt gevoerd door:

Mw Ine van den Thillart-Smulders
Sportlaan 55258HN Berlicum 
tel. 073 503 26 85
Email: ledenadministratie@golfclublandgoedcoudewater.nl

 laatste wijziging: 27-11-2020

Contributie in Euro's per jaar per 1 januari               

2021
Leden 600,00
Jeugdleden / studentleden (*) 125,00
NGF-bijdrage Leden 19,00 
NGF-bijdrage Jeugdleden / studentleden (*) 9,00 

Eenmalige bijdragen bij aanvang lidmaatschap

 
Inschrijfgeld Leden 150,00
Inschrijfgeld Jeugdleden / studentleden (*) 50,00
Bagtag (geldt ook voor vervanging van de bagtag) 5,00

Bijzondere situaties (bedragen per jaar)

 
Niet-spelende leden 50,00
Aangeslotenen (Registratie van Handicaps voor "vrije" golfers, inclusief NGF-bijdrage) 55,00
NGF-bijdrage leden waarvoor GLC niet de homecourse is 6,00 
   

(*) Studentleden komen voor verlaagd tarief in aanmerking na overlegging van
studentenkaart en inschrijfbewijs. Jaarlijks zal de studentenstatus opnieuw moeten
worden aangetoond.

 

 

Aanmeldingen gedurende het jaar:

Leden

  • Bij aanmelding tussen 1 juli t/m 30 september betaalt een nieuw lid 60% van € 500,00 / 600,00 (jaarcontributie) = € 300,00 / 360,00 plus € 150,00 inschrijfgeld. 
  • Bij aanmelding tussen 1 oktober t/m 31 december betaalt een nieuw lid 30% van € 500,00 / 600,00 (jaarcontributie) = € 150,00 / 180,00 plus € 150,00 inschrijfgeld. 

Jeugdleden

  • Bij aanmelding tussen 1 juli t/m 30 september betaalt een nieuw jeugdlid 60% van € 125,00 (jaarcontributie) = € 75,00 plus € 50,00 inschrijfgeld. 
  • Bij aanmelding tussen 1 oktober t/m 31 december betaalt een nieuw jeugdlid 30% van € 125,00 (jaarcontributie) = € 37,50 plus € 50,00 inschrijfgeld.