• Weer
 • Login

Plaatselijke Regels

Plaatselijke Regels (Local Rules) geldend op de golfbaan Landgoed Coudewater

Laatst gewijzigd: 05-10-2020

Nood- / marshalnummer 06 82 66 96 01

Permanent geldende plaatselijke regels

Buiten de baan

De grens van de buiten de baan wordt gemarkeerd door hekwerken, staanders en witte palen.

Verboden speelzones

 • Een hindernis die is gemarkeerd door rode palen met een groene kop is een verboden speelzone. Als de bal van de speler in zo’n verboden speelzone ligt mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1e.
 • Een gebied gemarkeerd door blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Grond in bewerking

Gebieden die zijn gemarkeerd door blauwe palen zonder groene koppen en/of zijn omgeven door een witte lijn, zijn grond in bewerking en mogen worden ontweken volgens Regel 16.1.

Vaste obstakels

Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Paaltjes met groene koppen zijn vaste obstakels die in de verboden speelzone staan en niet mogen worden weggenomen.

Jonge aanplant

Jonge aanplant/bomen gemarkeerd door blauwe lintjes en/of een blauwe paal met een groene kop vormen een verboden speelzone.

Als de bal van een speler ergens op de baan maar niet in een hindernis ligt, en deze ligt op of tegen een dergelijke boom/plant of een dergelijke boom/plant vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom/plant vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e(1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).

Dropzone

Als een bal in de verboden speelzone (hindernis) ligt achter de holes 5 en 7 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in die verboden speelzone, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

 • ontwijken volgens Regel 17.1, of
 • als een extra mogelijkheid, de oorspronkelijke bal of een andere bal in één van de twee aanwezige droppingzones droppen. De droppingzone is een cirkel met een straal van 2 clublengten rondom de paal met het bordje 'dropzone'. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Extra toelichting op de dropzone: Deze dropzone mag niet gebruikt worden om verder te spelen als een bal in de vijver voor de green van hole 5 is gekomen. Dan dient de normale regel voor het ontwijken van een hindernis gevolgd te worden.

Tijdelijke Plaatselijke Regels staan op het mededelingenbord

Tijdelijke plaatselijke Golfregels en Gedragsregels in verband met Corona, geldend vanaf 06-07-2020

Scores:

Spelers moeten zo veel mogelijk gebruik maken van de app GOLF.NL of de webapp M.EG4U.NL. Voor alle andere gevallen geldt de volgende tijdelijke plaatselijke regel:

In afwijking van Regel 3.3b mag een speler de eigen holescores op de scorekaart noteren in plaats van de marker en is het voldoende als de marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. De speler mag in afwijking van regel 3.3b de scorekaart op een andere wijze dan fysiek inleveren, mits de commissie de score op een andere wijze kan accepteren.

Vlaggenstokken:

De spelers mogen de vlaggenstokken niet aanraken. De vlaggenstokken moeten te allen tijde in de hole blijven staan. Opnemen of verwijderen van de vlaggenstok, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan.

Bunkers:

Bij de bunkers zijn geen harken aanwezig. Spelers wordt verzocht bunkers glad te strijken met een voet of club. Als de bal in een bunker ligt geldt de volgende tijdelijke plaatselijke regel: Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler eenmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole.   

Straf voor het overtreden van een Plaatselijke Regel 

De algemene straf (verlies van de hole in matchplay of twee strafslagen in strokeplay) volgens Regel 1.3. 

Gedragsregels

 • Geen karren/trolleys voorbij witte lijnen voor de green
 • Spelen met drivingrangeballen in de baan is niet toegestaan
 • Herstel plaggen, bunkers en pitchmarks op de green
 • Aanwijzingen van de marshal opvolgen
 • Baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang
 • Bij werkzaamheden WACHTEN tot u een SIGNAAL krijgt om te mogen doorspelen
 • De gebieden gemarkeerd door rode palen met een groene kop zijn gebieden met een kwetsbaar milieu die door de spelers niet mogen worden betreden.

Spelers worden geacht kennis te hebben genomen van het baanreglement.

Bij overtreding van de gedragsregels kunt u van de baan worden verwijderd (voor greenfeespelers zonder restitutie van de Greenfee).