• Weer
  • Login

Plaatselijke Regels

Plaatselijke Regels (Local Rules) geldend op de golfbaan Landgoed Coudewater

Laatst gewijzigd: 03-07-2021

Nood- / marshalnummer 06 82 66 96 01
Clubhuis: 073 599 59 01 
Alarmnummer: 112

Permanent geldende plaatselijke regels

Buiten de baan

De grens van de buiten de baan wordt gemarkeerd door hekwerken, staanders en witte palen.

Verboden speelzones

  • Een hindernis die is gemarkeerd door rode palen met een groene kop is een verboden speelzone. Dit gebied mag niet betreden worden en moet worden ontweken volgens Regel 17.1d.
  • Een gebied gemarkeerd door blauwe palen met een groene kop is een verboden speelzone die moet worden  ontweken volgens Regel 16.1.

Grond in bewerking

Indien de bal in een gebied ligt dat wordt aangemerkt als GUR dan mag de speler dit gebied ontwijken volgens Regel 16.1.

Vaste obstakels

Aangepaalde bomen, afstandspalen, gresbuis en de verharde paden zijn vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. 

Jonge aanplant

Jonge aanplant/bomen gemarkeerd door blauwe lintjes en/of een blauwe paal met een groene kop vormen een verboden speelzone.

Als de bal in het algemeen gebied ligt en de jonge aanplant/boom vormt een belemmering voor de stand of de slag dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f. 

Als de bal in een hindernis ligt, en de jonge naaplant/boom vormt een belemmering in stand of slag moet de speler de belemmering ontwijken binnen de hindernis zonder strafslag volgens Regel 16.1f en indien dit niet mogelijk is  buiten de hindernis met een strafslag volgens Regel 17.1d.

Droppingzone hole 5 en 7

Als de bal in de hindernis voor de green van hole 5 of achter de green van hole 5 en 7 ligt is er een extra mogelijkheid en mag met bijtelling van één strafslag een bal inde droppingzone gedropt worden volgens Regele 14.3.

Straf voor het overtreden van een Plaatselijke Regel 

Matchplay: verlies van de hole
Strokeplay: twee strafslagen 

Tijdelijke Plaatselijke Regels staan op het informatiebord

Gedragsregels

Bij overtreding van een gedragsregel of het baanreglement kan een speler van de baan worden verwijderd door de marshal (zonder restitutie van de Greenfee).

Alle afstanden op de fairway en afstandspalen zijn gemeten tot midden green (blauw 200 meter, geel 150 meter, rood 100 meter en wit 50 meter).