• Weer
  • Login

Bestuur

Bestuur (voor het rooster van aftreden: lees verder)

Naam

Functie

Telefoon / e-mail

Gerrit-Jan Wennink

 

voorzitter

Aanspreekbaar voor:

- Organisatie en algemene verenigingszaken
- Bewaking strategie en beleid
- Bewaking cultuur vereniging
- Eerste aanspreekpunt externe partijen
- Sponsoren
- Marshals

06 57 72 13 08

voorzitter@golfclublandgoedcoudewater.nl

Ernest Nooij

secretaris

Aanspreekbaar voor:

- Agendering en jaarplanning
- Ledenbeleid en -administratie
- Verslaglegging en archivering
- Juridische zaken
- ICT
- Lockerbeheer
- Contactpersoon NGF

06 51 79 06 08

secretaris@golfclublandgoedcoudewater.nl

Frank van den Elzen


 

penningmeester

Aanspreekbaar voor:

- Financieel beleid
- Financiële administratie
- Jaarrekening
- Begroting
- Belastingen en subsidies
- Verzekeringen

06 41 51 24 73

penningmeester@golfclublandgoedcoudewater.nl

Wilma Coppens

 

Sportief Beleid en evenementen

Aanspreekbaar voor:

- Sportief beleid; recreatief en wedstrijden
- Jeugd
- Handicarts
- Regels en handicaps

06 21 10 45 51

sportiefbeleid@golfclublandgoedcoudewater.nl

Ted van Mierlo

 

communicatie

Aanspreekbaar voor:

- In- en externe communicatie
- Horeca
- Golfschool en golfprofessionals
- Players 1st

 06 22 93 64 89

 communicatie@golfclublandgoedcoudewater.nl

Herman Klein Entink


baantechnische zaken 

Aanspreekbaar voor:

-Beheer en onderhoud accommodatie (baan,
oefenbaan/driving range, clubhuis en terrein)
- Vergunningen en certificering
- Flora en fauna beheer

 06 53 24 96 28

 baancommissaris@golfclublandgoedcoudewater.nl

 

 

Historisch Bestuurdersoverzicht

Voor een overzicht van wie er sedert de oprichting van Golfclub Landgoed Coudewater (tot 2021 Golfclub Rosmalen) een bestuurlijke functie hebben vervuld: volg de link