• Weer
  • Login

Bestuur

Bestuur (voor het rooster van aftreden: lees verder)

Naam

Functie

Telefoon / e-mail

Peter de Kubber


 

voorzitter

Aanspreekbaar voor:

algehele coördinatie, externe communicatie en vertegenwoordiging,
marshalcommissie

06 21 82 59 05

voorzitter@golfclublandgoedcoudewater.nl

Ernest Nooij

secretaris

Aanspreekbaar voor:

verenigingszaken, Lief- en leed

06 51 79 06 08

secretaris@golfclublandgoedcoudewater.nl

Bart Pennings


 

penningmeester

Aanspreekbaar voor:

financiële administratie, ledenadministratie, systeembeheer

073 503 19 08 

penningmeester@golfclublandgoedcoudewater.nl

Gerrit-Jan Wennink


 

Sportief Beleid en evenementen

Aanspreekbaar voor:

Sportief Beleid en evenementen,
pro's, horeca, gebruik en inrichting clubhuis, handicarts, 
Commissie Sportief Beleid

06 57 72 13 08

sportiefbeleid@golfclublandgoedcoudewater.nl

Jan van den Broek


 

speltechnische zaken

Aanspreekbaar voor:

Regel– en Handicapcommissie, handicapregistratie, alle wedstrijdcommissies, Jeugdcommissie, juridische vraagstukken, Commissie van Beroep

06 52 45 49 69

spel-regels@golfclublandgoedcoudewater.nl

technischezaken@golfclublandgoedcoudewater.nl 

 

Vacature

 

communicatie

Aanspreekbaar voor:

communicatie, website, Sponsorcommissie,
PR-activiteiten

 

 communicatie@golfclublandgoedcoudewater.nl

Herman Klein Entink


baantechnische zaken 

Aanspreekbaar voor:

alle baanaangelegenheden,
onderhoud en beheer  accommodaties, certificering en vergunningen, Groencommissie,

 06 53 24 96 28

 baancommissaris@golfclublandgoedcoudewater.nl

 

 

Historisch Bestuurdersoverzicht

Voor een overzicht van wie er sedert de oprichting van Golfclub Landgoed Coudewater (tot 2021 Golfclub Rosmalen) een bestuurlijke functie hebben vervuld: volg de link