• Weer
 • Login

Coronaprotocol wedstrijden

Protocol wedstrijden Golfclub Langoed Coudewater per 6 juli 2020 (gewijzigd 15-07-2021)

 "Voorop staat: gebruik je gezond verstand en help elkaar, de marshals, de wedstrijdleiding en de barmedewerkers om de 1,5-meterregel toe te passen.”

Toezicht

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor naleving van de RIVM-regels, de geldende noodverordening en dit protocol. De marshals zien toe op de nalaving daarvan en zijn gemachtigd maatregelen te nemen als een speler niet handelt volgens deze voorschriften 

Algemeen

 1. De betreffende wedstrijdcommissie organiseert de wedstrijd. Eén commissielid fungeert als starter en loopt daardoor in de laatste flight.
 2. Verwacht wordt dat gedurende de wedstrijd de starthole 1 continu is bezet. Na afloop van de wedstrijd wordt de dienst overgenomen door de marshal. De marshal heeft inzicht wanneer de eerste niet-wedstrijdspelers voor een starttijd geboekt hebben.
 3. Aan de hand van het aantal benodigde flights wordt de eindtijd bepaald. Per flight wordt gerekend met 8 minuten starttijd. De starter zorgt ervoor dat continu wordt gestart: als de starthole leeg is kan de volgende flight starten.
 4. Bij een 9 holes-wedstrijd wordt de deelname beperkt door de beschikbare starttijden.
 5. Bij een 18 holes-wedstrijd geldt een doorgangstijd: het tijdstip waarop aan de volgende 9 holes wordt begonnen. Nadat de eerste flights hun ronde hebben gelopen, zullen zij continu starttijden bezet houden voor hun tweede ronde. Zowel door de capaciteit van het clubhuis als ten gevolge van de doorlooptijd van een ronde wordt de inschrijving beperkt tot maximaal 10 flights van maximaal 4 personen (= 40 deelnemers).
 6. De commissie besluit wat te doen met de reservespelers. Een optie is om deze standaard door te schuiven naar een volgende wedstrijd op onze baan.

Reservering

 1. Bij de bevestiging van de reservering wordt de volgende informatie gedeeld:

  Door inschrijving verklaart de speler:
  1. Zich te houden aan 1,5 meter afstand van anderen.
  2. Geen Coronaklachten te hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 oC), verlies van reuk en smaak.
  3. Niet te behoren tot een gezamenlijke huishouding, waar iemand deze klachten heeft.
  4. De handen voorafgaand aan het golfen minimaal 20 seconden te hebben gewassen.
  5. Zoveel mogelijk digitale scorekaarten te gebruiken via de app GOLF.NL of m.eg4u.nl.
  6. De Local Rules te volgen.
  7. Gelijke tred te houden met andere flights, bij oponthoud de bal op te pakken en door te lopen en niet te vissen of uitgebreid naar ballen te zoeken.
  8. Fysiek contact te vermijden met andere golfers en hun spullen.
  9. De aanwijzingen van marshals, barmedewerkers en ander personeel meteen op te volgen.
  10. Ermee bekend te zijn, dat het clubhuis en het terras onder strikte voorwaarden open zijn en dat PIN-betaling verplicht is.
  11. Te spelen voor eigen risico en verantwoording.
  12. De Golfclub Landgoed Coudewater, haar leden of anderen niet aansprakelijk te houden voor besmetting met Corona.

Voorbereiding

 1. In de wedstrijdparameters (EGolf4U/Wedstrijden) wordt gestart op 1 hole (i.p.v. shotgun). Bij de indeling wordt uitgaan van een 8 minuten interval. De wedstrijdleiding zorgt voor een indeling zoals gebruikelijk en stuurt deze naar de deelnemers. De Herendag stuurt op maandag een reminder, zodat deelnemers nog kunnen uitschrijven indien zij het niet eens zijn met de genoemde Coronabeperkingen. Zowel bij deze reminder als bij de startlijst worden de Coronabeperkingen (net zoals bij een starttijdreservering opgenomen). Zie boven. Andere wedstrijdcommissies kunnen de deelnemers op andere wijze informeren.
 2. Inschrijfgeld wordt uitsluitend giraal geïnd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vooraf het inschrijfgeld overboeken op de bankrekening van de organisatie. Informatie hierover wordt bij de aankondiging van de wedstrijd opgenomen en ligt op de wedstrijdtafel.

Op de dag zelf

 1. De wedstrijdleiding zorgt voor de verwerking van de laatste aan/afmeldingen en stelt de wedstrijd open voor de registratie van de scores.
 2. De spelers zorgen ervoor dat zij minimaal 10 minuten voor de start aanwezig zijn bij de starthole, zodat ook bij een eventuele vroegere beschikbaarheid gestart kan worden. De starter informeert de spelers over de indeling en past zo nodig flights aan met latere deelnemers, die al aanwezig zijn (in geval spelers te laat komen). De starter houdt eventuele no-shows bij. Te allen tijde houden spelers 1,5 meter afstand tot elkaar.
 3. Deelnemers wordt geadviseerd scores direct digitaal in te voeren tijdens de wedstrijd. Voor wie dat problematisch is, worden blanco scorekaarten klaargelegd. 

Na de wedstrijd

 1. Direct na het spelen van elke hole stemt de speler zijn hole-score af met de marker. De speler kan deze score direct invoeren via de app of noteren op de scorekaart.
 2. Na het spelen van de ronde vergelijken speler en marker de totaalscore. Elke speler voert zijn score in via de app. De zuil in de hal van het clubhuis is niet beschikbaar.
 3. Indien alle scores zijn ingevoerd kan de wedstrijd worden verwerkt zoals gebruikelijk. Verwacht mag worden dat dit binnen een half uur na afloop van de binnenkomst van de laatste speler(s) kan plaatsvinden. Niet geregistreerde kaarten krijgen de status No Score (NS) en tellen niet mee in de uitslag.
 4. De uitslag van de wedstrijd komt zoals gebruikelijk beschikbaar op de website en app. Een overzicht van de gemaakte birdies kan niet op dezelfde manier beschikbaar worden gesteld.

Prijsuitreiking

 1. Als er prijzen zijn, dienen die gedesinfecteerd te zijn. Deze prijzen worden door de wedstrijdcommissie na de wedstrijd of op een later tijdstip beschikbaar gesteld aan de prijswinnaars.