• Weer
 • Login

Coronaprotocol gebruik van de baan

Protocol Golfclub Landgoed Coudewater per 6 juli 2020 (gewijzigd 15-07-2021)

 

“Voorop staat: gebruik je gezond verstand en help elkaar, de marshals, de wedstrijdleiding en de barmedewerkers om de 1,5-meterregel toe te passen.”

Toezicht

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor naleving van de RIVM-regels, de geldende noodverordening en dit protocol. De marshals zien toe op de nalaving daarvan en zijn gemachtigd maatregelen te nemen als een speler niet handelt volgens deze voorschriften 

Starttijden

Het is verplicht een starttijd te reserveren met de E-Golf4U-app op een smartphone of via de website. De zuil in de hal van het clubhuis is niet beschikbaar. Reserveren kan ook ter plekke als er ruimte is. Het is en blijft noodzakelijk dat de spelers worden geregistreerd voor een eventueel contactenonderzoek. Conform het advies van het RIVM worden deze registratielijsten vier weken bewaard. 

Om in deze beginfase zo veel mogelijk leden de kans te geven om te kunnen spelen kan een lid per week maximaal 2 starttijden reserveren. Na het spelen kan direct een nieuwe reservering worden gemaakt. 

De handicap bepaalt de grootte van de flight. Deze is vastgelegd op 110, zodat twee onervaren spelers tot vier ervaren spelers in een flight kunnen spelen. Zo blijft de doorlooptijd in evenwicht.

Bij de bevestiging van de reservering wordt de volgende informatie medegedeeld:

Door reservering verklaart de speler:

 1. Zich te houden aan 1,5 meter afstand van anderen.
 2. Geen coronaklachten te hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38C), verlies van reuk en smaak.
 3. Niet te behoren tot een gezamenlijke huishouding, waar iemand deze klachten heeft.
 4. De handen voorafgaand aan het golfen minimaal 20 seconden te hebben gewassen.
 5. Zoveel mogelijk digitale scorekaarten te gebruiken via de app GOLF.NL of m.eg4u.nl.
 6. De Local Rules te volgen.
 7. Gelijke tred te houden met andere flights, bij oponthoud de bal op te pakken en door te lopen en niet te vissen of uitgebreid naar ballen te zoeken.
 8. Fysiek contact te vermijden met andere golfers en hun spullen.
 9. De aanwijzingen van marshals, barmedewerkers en ander personeel meteen op te volgen.
 10. Ermee bekend te zijn, dat het clubhuis en het terras onder strikte voorwaarden open zijn en dat PIN-betaling verplicht is.
 11. Te spelen voor eigen risico en verantwoording.
 12. De Golfclub Landgoed Coudewater, haar leden of anderen niet aansprakelijk te houden voor besmetting met corona.

Introducé(e)s

Het is voor leden mogelijk om voor één of meer introducé(e)s een starttijd te boeken. Ten minste één van de flight-genoten moet lid van GLC zijn. Dit lid maakt de reservering voor zichzelf en de introducé(es). Het lid dient de gasten te wijzen op de geldende regels en de betaling van de greenfee in het clubhuis. Een flight met uitsluitend greenfeespelers is dus (nog) niet mogelijk. 

9 holes 

Er kan alleen een starttijd worden geboekt voor 9 holes. Als er naar het oordeel van de marshal ruimte is, kan aansluitend nog een ronde van 9 holes worden gespeeld. Dit blijkt in de praktijk al goed te werken.

 

Drivingrange 

De ruimte tussen de afslagmatten op de drivingrange is voldoende. Plaats je golfkar naast de afslagmat.  

Als je vóór het spelen van de 9 holes gebruik wilt maken van de drivingrange, desinfecteer het ballenmandje met het beschikbare middel. 

De lessen door de golfpro(‘s) op de oefenfaciliteiten hebben voorrang. 

 

Qualifying

De baan is na ingebruikneming van 9 holes qualifying. 

Communicatie

Er hangen posters op de ramen en deuren van het clubhuis, de drivingrange en andere plaatsen waar golfers komen over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de golfaccommodatie. 

Voorkom aanraking

Waar nodig zijn deuren waar sporters niet mogen komen afgesloten en wordt aangegeven dat deze afgesloten zijn. De openslaande deuren en de nooduitgang blijven open staan als het clubhuis open is. Dit om een optimale ventilatie te krijgen.

Eén richting

In het clubhuis wordt met pijlen eenrichtingsverkeer aangegeven zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden, ook als je beweegt. 

Leenclubs en ander lesmateriaal

Als leerlingen gebruik kunnen maken van leenclubs van de pro’s, zorgen de pro’s ervoor, dat die voor en na het gebruik worden gereinigd met een reinigingsmiddel. Hetzelfde geldt voor andere materialen, die de pro’s bij hun lessen gebruiken.

Gebruik Handicart

Per gereinigde Handicart mogen er maximaal 2 personen in zitten. Er mogen 2 personen in de golfbuggy als deze uit hetzelfde huishouden komen. Een mondkapje wordt geadviseerd wanneer mensen niet tot hetzelfde huishouden behoren. De golfbaan zorgt voor schoonmaakmiddel waarmee de golfer zelf de Handicart voor of na gebruik moet reinigen.

Reserveren kan alleen via Mijn Handicart.nl. Het kan dus niet via de clubwebsite of per telefoon via het clubhuis. Als alle Handicarts al zijn gereserveerd voor de door jou gewenste tijd, kies dan een andere tijd/dag. 

De marshal-van-dienst ontvangt de golfer die een Handicart heeft gereserveerd. Van hem ontvang je de instructie:

 • Hoe je moet betalen (met je Handicartpasje in de hal van het clubhuis op de terminal).
 • De Handicart staat bij het clubhuis en de sleutel zit (al) op de Handicart.
 • Je kunt dan teruggaan naar de parkeerplaats om je start voor te bereiden.
 • Na gebruik breng je de Handicartcart weer terug naar het clubhuis en reinig je het stuur, de zitting, de leuningen en de golftas-riemen (achterop) voor de volgende gebruiker.
 • De sleutel blijft op de Handicart.

De marshal die afsluit haalt de sleutel van de Handicart als deze is binnengezet en hangt de sleutel terug in het sleutelkastje en zorgt er ook voor dat de schoonmaakmiddelen bij elkaar worden gezet in de hal van het clubhuis.

Naleving protocol

De dienstdoende marshal is het aanspreekpunt voor de naleving van dit protocol. Hij is echter geen politieagent. De spelers zijn verplicht de marshals te ondersteunen en hun werk zo gemakkelijk mogelijk te maken door zich gewoon aan de regels te houden.

Toiletten

De toiletten zijn geopend. De toiletten worden dagelijks schoongemaakt volgens de reguliere wijze. Contactpunten en faciliteiten voor het handenwassen dienen ook goed gereinigd te worden. Als de barmedewerkers dat op basis van de drukte nodig vinden, kan de frequentie van schoonmaak worden verhoogd. Er wordt gezorgd voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.