• Weer
 • Login

Coronaprotocol Clubhuis en terras vanaf 06-11-2021

Coronaprotocol vanaf 06-11-2021 

Vanaf 6 november 2021 gelden voor het betreden van en verblijf in het clubhuis of op het terras nieuwe voorschriften van de Tijdelijke regeling covid-19. De club, maar ook leden en gasten kunnen een forse geldboete krijgen als de regels niet worden nageleefd. Daartoe is een nieuw protocol opgesteld.

De inhoud staat ook hieronder.

Richtlijnen algemeen

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen. Is de testuitslag positief? Ga dan in isolatie;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • hoest en nies in je elleboog; gebruik papieren zakdoekjes;
 • 1.5 meter is een veilige afstand;
 • schud geen handen;
 • draag een mondkapje waar dat moet;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje. Vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto;

Horeca en sport

Vanaf 6 november 2021 is het mogelijk toegang tot het clubhuis en terras te krijgen met een coronatoegangsbewijs (CTB).  

Wanneer is er een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig:

 • voor het nuttigen van eten en drinken binnen het horecagedeelte;
 • voor het gebruik van terrassen buiten en voor het afhalen van eten en drinken;
 • voor betreden van het clubhuis om eten of drinken te bestellen of naar andere ruimtes te gaan (b.v. toiletten of lockerruimte).

CBT

Als CoronaToegangsBewijs gelden 3 situaties: gevaccineerd, genezen van Covid-19 of recent getest. Deze situatie kan aangetoond worden met de Corona Check-App van de overheid, een papieren bewijs van vaccinatie met QR-code, of de uitslag van een Test voor Toegang (niet ouder dan 24 uur).

Toezicht

Iedere bezoeker van clubhuis of terras is bij binnenkomst in het clubhuis of het gaan zitten op het terras  verplicht zich vooraf te melden bij de bar om een coronacheck te laten uitvoeren.

Naleving

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor naleving van de RIVM-regels, de geldende verordening en dit protocol. De horeca-exploitant, haar medewerkers en de barvrijwilligers zien binnen de horeca toe op de naleving daarvan en mogen maatregelen nemen als een bezoeker van het horecagedeelte niet handelt volgens dit protocol. In de andere delen van het clubhuis zijn de marshals en de leden van de verschillende wedstrijdcommissies evenzo gerechtigd om toezicht uit te oefenen.