• Weer
 • Login

Golfregels 2019

Informatie over gewijzigde en nieuwe Golfregels in 2019 

Inhoud:

 1. Deel 1: Enkele definities: klik hier.
 2. Deel 2: Gewijzigde golfregels en gewijzigde definities in 't kort: klik hier.
 3. Deel 3: Uitleg over droppen en over de bunker: klik hier.
 4. Deel 4: Ontwijken abnormale baanomstandigheden: klik hier.
 5. Deel 5: Ingebedde bal en onspeelbare bal: klik hier.
 6. Deel 6: Ontwijken hindernissen: klik hier.
 7. Deel 7: Bewogen bal: klik hier.
 8. Deel 8: Acties op de Green: klik hier.
 9. Deel 9: Extra optie bij Out of Bounds (niet op onze baan): klik hier.
 10. Deel 10: Slot met een samenvattend filmpje: klik hier.

Deel 1 Enkele definities

Voordat er golfregels worden uitgelegd is het belangrijk om enkele algemene zaken te weten.

Gebieden in de baan

In de nieuwe golfregels wijzigen de benamingen van verschillende delen van de golfbaan.

De golfbaan bestaat uit 5 verschillende gebieden:

 1. De Afslagplaats van de hole die je speelt (Teeing Area)
 2. De Green van de hole die je speelt (Putting Green)
 3. Bunkers (Bunkers)
  Bunkers zijn geen hindernissen meer.
 4. Hindernissen (Penalty Areas)
  De begrippen gele en rode waterhindernis bestaan niet meer. Het zijn nu rode en gele hindernissen. Ook andere gebieden dan water kunnen worden aangewezen als gele of rode hindernis.
  Elke hindernis is gemarkeerd met gele of rode palen en/of lijnen op de grond.
  Bunkers zijn niet gemarkeerd en dus ook geen hindernis.
 5. Het Algemeen gebied (General Area)
  Het algemene gebied is alles op de baan behalve de 4 hiervoor genoemde gebieden.
  Het algemene gebied omvat dus ook alle afslagplaatsen met uitzondering van de afslagplaats van de hole waar je speelt, en omvat ook alle verkeerde greens.
  Tot 2019 heette dat 'door de baan'.

Om de regels goed toe te passen is het van belang dat je herkent in welk gebied van de baan je bal ligt.

Abnormale baanomstandigheden

Tot 2019 heette dat 'abnormale terreinomstandigheden'. 
Gaten van of veroorzaakt door dieren behoren nog steeds tot de abnormale baanomstandigheden, maar nu is niet meer van belang wat voor dier de veroorzaker is. Alle soorten dieren, dus ook bijvoorbeeld een hond, kunnen gaten veroorzaken die tot abnormale baanomstandigheden worden gerekend. 

Tijdelijk Water en Grond in Bewerking (GUR) behoren ook tot abnormale baanomstandigheden.

Nieuw is dat onder dit begrip nu ook Vaste Obstakels vallen. Dit is gedaan omdat de procedure voor het ontwijken in alle gevallen hetzelfde is.

Droppen

Het droppen van een bal is veranderd. Een bal moet worden gedropt vanaf kniehoogte zodat de bal recht naar beneden valt. Kniehoogte is de hoogte van de knie als de speler rechtop staat. De gedropte bal moet tot stilstand komen in de dropzone. Klik op het filmpje hieronder.

 Dropzone en Clublengte

In verschillende Regels moet een gebied worden gemeten om een bal in te droppen. Dit gebied heet de dropzone en de grootte van dit gebied is 1 of 2 maal de 'clublengte'. Als clublengte geldt de lengte van de langste club die een speler in de tas heeft, met uitzondering van de putter. De putter is uitgezonderd omdat er putters bestaan die veel langer zijn dan de driver.

Verloren bal

De maximale tijd om naar een bal te zoeken is gewijzigd van 5 naar 3 minuten.

Terug naar inhoudsopgave

Deel 2 Gewijzigde golfregels en golfdefinities in het kort

Golfregels

Gelukkig zijn niet alle golfregels gewijzigd. Veel is bij het oude gebleven maar er zijn toch nogal wat wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

Spelsituatie

 

“Oude” regels

 

Regel vanaf 01-01-2019

Bal bewogen, ook tijdens het zoeken.

 

1 Strafslag.

 

Geen strafslag als bewegen gebeurt tijdens zoeken.

Bal identificeren.

 

Melden aan medespeler vóór het markeren en opnemen van de bal.

 

Geen melding vooraf. Wel markeren en terugplaatsen.

Ingebedde bal opnemen, schoonmaken en droppen.

 

Alleen op fairway.

 

Ook in de rough (maar niet in zand).

Bal vervangen bij ontwijken belemmering?

 

Nee, dat mag niet.

 

Ja, dat mag wel.

Je bal raakt jezelf of je uitrusting.

 

1 Strafslag.

 

Geen strafslag, en de bal spelen zoals hij dan ligt.

Je raakt de bal 2 keer in een slag.

 

Telt als slag en je krijgt 1 strafslag.

 

Telt als één slag. Geen strafslag meer.

Losse natuurlijke voorwerpen in een bunker of waterhindernis (heet nu hindernis).

 

Niet aanraken of verwijderen.

 

Mogen overal verwijderd worden. Als de bal daardoor beweegt krijg je wel, net als nu al, één strafslag. En natuurlijk je bal terugplaatsen.

Zand aanraken in bunker.

 

Niet toegestaan.

 

Toestand bunker testen blijft niet toegestaan. Zand aanraken mag wel, behalve vlak voor of achter je bal, bij het maken van een proefswing en bij je achterzwaai voor de slag.

Water en grond aanraken in waterhindernis (heet nu hindernis).

 

Niet toegestaan.

 

Toegestaan. “Grounden” mag dus.

Bal op “verkeerde green”.

 

Green moet worden ontweken.

 

Green ontwijken, ook met stand. (Je mag dus niet meer op die green staan).

Bal, gemarkeerd op green, wordt daarna bewogen.

 

Door een Plaatselijke Regel: terugplaatsen zonder straf.

 

Terugplaatsen zonder straf.

Bal op de green per ongeluk bewogen.

 

Door een Plaatselijke Regel: terugplaatsen zonder straf.

 

Terugplaatsen zonder straf.

Schade op de green.

 

Alleen pitchmarks en oude holepluggen mogen worden hersteld.

 

Op de green mag je op een redelijke manier schade herstellen. Nu ook schade door schoenen, de vlaggenstok, uitrusting, dieren e.d. Je mag ook ingebedde voorwerpen zoals eikels of steentjes verwijderen en de schade daarvan herstellen. Je mag niet meer doen dan redelijk herstellen van de schade, anders zou je de puttinglijn kunnen verbeteren. De puttinglijn verbeteren mag nog steeds niet.

Putten op de green.

 

Vlaggenstok verwijderen. Vlaggenstok raken is 2 strafslagen.

 

Vlaggenstok mag in de hole blijven staan. Geen straf als de bal de vlaggenstok raakt.

Bal klem tussen vlaggenstok en de rand van de hole.

 

Bal is pas uitgeholed als de bal geheel onder de bovenrand van de hole is verdwenen.

 

Bal is uitgeholed als een deel van de bal onder de bovenrand van de hole is gekomen.

Gewijzigde definities in het kort

Het aantal definities is in de nieuwe golfregels flink uitgebreid en de beschrijvingen zijn veel duidelijker geworden. Veel definities zijn niet of nauwelijks gewijzigd. Enkele veranderingen zijn de volgende:

Algemene Straf (General Penalty)
In de regels staat vaak vermeld 'algemene straf'.
Dat is in matchplay verlies van de hole en in strokeplay 2 strafslagen.

Dropzone (Dropzone)
Dat is het gebied waarin je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel.
In elke regel is beschreven hoe de dropzone wordt bepaald en hoe groot die in dat geval is.

Hindernis (Penalty Area)
Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal er in ligt.
De mogelijke manieren van ontwijken zijn afhankelijk van de markering van de hindernis: geel of rood.

Invloed van buitenaf (Outside Influence)
Tot nu toe werd gesproken van 'Outside Agency'.
Dit is elk van de volgende mensen of zaken die invloed kunnen hebben op wat er gebeurt met jouw bal of uitrusting, of met de baan:

 • elke persoon (waaronder andere spelers), behalve jij zelf en jouw partner of tegenstander;
 • elk dier, en
 • elk natuurlijk of kunstmatig object of iets anders, behalve natuurkrachten.

Natuurkrachten (Natural Forces)
De invloeden van de natuur zoals wind, water of wanneer iets zonder duidelijke reden gebeurt onder invloed van de zwaartekracht.

Terug naar inhoudsopgave.

Deel 3 Droppen en bunker 

Droppen 

Er zijn veel spelsituaties waarbij je een bal mag of moet droppen in de baan:

 • het ontwijken van abnormale baanomstandigheden
  (dat zijn gaten gegraven door een dier, tijdelijk water, grond in bewerking en vaste obstakels)
 • verder spelen buiten een hindernis als je je bal in de hindernis niet kunt of wilt spelen
 • verder spelen als je je bal onspeelbaar verklaart
 • het ontwijken van een verkeerde green
 • verder spelen als je bal is ingebed in de fairway of de rough
 • als je je volgende slag moet of wilt doen van de plaats waar je je laatste slag deed
  (bijvoorbeeld als je je bal out of bounds sloeg)

Vanaf 2019 wordt een bal niet meer van schouderhoogte gedropt maar vanaf kniehoogte. Dat is de hoogte van de knie als de speler rechtop staat. Zie op het plaatje wat de goede hoogte is en wat fout is. En bekijk het filmpje.

Droppen van een bal

Dropzone

Droppen gebeurt voortaan altijd in een dropzone. Die moet je eerst bepalen voordat je de bal dropt. De dropzone is een gebied van 1 of 2 clublengten vanaf een referentiepunt en natuurlijk nooit dichter bij de hole. De plaats van het referentiepunt is afhankelijk van de regel die je toepast. Verderop in deze tekst wordt van enkele situaties uitgelegd hoe de dropzone moet worden bepaald.

Bepalen van de dropzone

Plaats van een gedropte bal

De bal moet in de dropzone de grond raken en moet in de dropzone tot stilstand komen. Als de bal uit de dropzone rolt dan moet je opnieuw droppen. Rolt de bal dan weer uit de dropzone dan moet je de bal plaatsen waar deze bij de tweede drop de grond raakte.

Plaats van een gedropte bal

Wisselen van een bal tijdens een drop

ls je een bal gaat droppen mag je de oorspronkelijke bal gebruiken en schoonmaken, maar je mag ook een andere bal pakken.

Wisselen van een bal tijdens een drop

Bunker

Vanaf 2019 behoren bunkers niet meer tot de hindernissen in de baan. In bunkers mag je wat meer dan tot 2019 toegestaan was. 

 • Je mag het zand aanraken en je mag losse natuurlijke voorwerpen weghalen.
 • Je mag echter niet de toestand van de bunker testen door te voelen hoe nat, hoe stug of hoe dik het zand is.
 • Je mag ook niet het zand aanraken vlak voor of vlak achter je bal, bij het maken van een proefswing of bij de achterzwaai voor je slag. 

Je bal ligt in een bunker als (enig deel van) de bal het zand in de bunker raakt. Je bal ligt niet in de bunker als de bal alleen een aarden wal als rand van de bunker raakt of op gras ligt dat in de bunker groeit.

Terug naar inhoudsopgave.

Deel 4: Ontwijken abnormale baanomstandigheden

In de baan komen verschillende soorten abnormale baanomstandigheden voor:

 • Gaten gegraven door dieren (Animal Holes)
  • Gaten veroorzaakt door alle soorten dieren, behalve wormen of insecten.
  • Ook het materiaal uit het gat, dat naast het gat ligt, valt hieronder.
  • Dat geldt ook voor omhoog gedrukte grond van een gat onder de grond, zoals een molshoop.

 

 

 

 • Grond in bewerking (GUR: Ground under Repair)
  • Dat is een deel van de baan gemarkeerd door blauwe palen en/of witte lijnen.

 

 

 

 

 

 

 • Tijdelijk water (Temporary Water)
  • Dat is water in de baan, maar niet in een hindernis, dat blijvend zichtbaar is of wordt voordat of nadat je je stand inneemt. Alleen natte, modderige of door water zachte grond valt hier dus niet onder.
 • Vaste obstakels (Immovable Obstructions)
  • Dat is elk kunstmatig object in de baan dat niet zonder onredelijke moeite kan worden verplaatst.
   Bijvoorbeeld elektriciteitskasten, prullenbakken, ballenwassers, bordjes bij afslagplaatsen en dergelijke.
  • Ook aangelegde paden zijn vaste obstakels.
  • Palen, staanders, hekken, lijnen en dergelijke die "buiten de baan" (Out of Bounds) markeren zijn geen vaste obstakels.
   Die objecten staan buiten de baan en mag je dus niet ontwijken volgens deze regel.

Grond in bewerking, op onze baan, die is gemarkeerd met blauwe palen moet je ontwijken.

Op alle golfbanen staat in de plaatselijke regels hoe je moet omgaan met grond in bewerking.

Andere abnormale baanomstandigheden mag je ontwijken, maar je mag je bal ook spelen zoals die ligt.

Je mag alleen ontwijken als je een belemmering ondervindt voor de ligging van je bal, voor je in te nemen stand of voor de ruimte voor je voorgenomen swing. Je mag dus niet ontwijken als de abnormale baanomstandigheid alleen in je speellijn ligt. 
Als je ontwijkt moet je de abnormale baanomstandigheid volledig ontwijken. Bij je volgende slag mag je dus niet meer op het pad of in de GUR staan.

Ontwijkenzonder strafslag, gaat als volgt:

 • Je bepaalt het dichtsbijzijnde punt zonder enige belemmering (Nearest Point of Complete Relief).
  Dat is het dichtst bij je bal gelegen punt, maar niet dichter bij de hole, waar je, als je bal daar zou liggen, geen enkele belemmering meer ondervindt van de abnormale baanomstandigheid.
  Dit punt heet in de nieuwe golfregels: het Referentiepunt.
 • Vanaf dit referentiepunt bepaal je de dropzone.
  De grootte van de dropzone is één clublengte (daarvoor moet je je langste stok gebruiken, niet zijnde een putter), maar niet dichter bij de hole en niet dichter bij de belemmering.
  De dropzone moet in het algemene gebied zijn, dus niet in een bunker of een hindernis, en niet op de afslagplaats of de green.
 • Je dropt je bal in de dropzone (vanaf kniehoogte) en je kunt verder spelen.

 

 

 

 

 

 

Als je een abnormale baanomstandigheid wilt ontwijken als je bal in een bunker ligt, dan geldt hetzelfde, maar de dropzone moet in de bunker liggen. Je moet je bal dus in de bunker droppen. 

Je mag er voor kiezen om je bal buiten de bunker te droppen op een lijn, terug van de hole over de plaats waar je bal ligt. Je bepaalt dan op die lijn het referentiepunt en van daar af de dropzone. Als je voor deze extra mogelijkheid kiest ontvang je wel één strafslag.

Het plaatje van tijdelijk water in een bunker laat zien hoe dit werkt.

 

Terug naar inhoudsopgave

 

Deel 5: Ingebedde bal en Onspeelbare bal

Ingebedde bal

Als de baan zacht is kan het gebeuren dat je bal "ingebed" raakt. Dat wil zeggen dat een deel van de bal in zijn eigen pitchmark onder het oppervlak van de baan is. Het plaatje laat zien wanneer een bal wel en wanneer niet is ingebed. 

Tot 2019 mocht je de situatie van een ingebedde bal alleen ontwijken op de fairway. Vanaf 2019 mag dat in het gehele algemene gebied, dus ook in de rough, maar niet als de bal in de rough is ingebed in zand.  

Het ontwijken, zonder strafslag, van de situatie van een ingebedde bal gaat als volgt:

 • Je bepaalt het referentiepunt. Dat is het punt direct achter de plaats van de ingebedde bal.
 • Vanaf dit referentiepunt bepaal je de dropzone. De grootte van de dropzone is één clublengte, maar niet dichter bij de hole. De dropzone moet in het algemene gebied zijn, dus niet op de green of de afslagplaats.
 • Je dropt je bal in de dropzone en je kunt verder spelen.

 

Onspeelbare bal

We komen allemaal wel eens in een situatie waar je bal zo ligt dat je die onmogelijk normaal kunt spelen. Dan heb je de mogelijkheid om je bal onspeelbaar te verklaren. Alleen de speler zelf beslist of zijn bal onspeelbaar is.  

Als je je bal onspeelbaar hebt verklaard zijn er 3 mogelijkheden om, met één strafslag, verder te kunnen spelen (zie ook het plaatje):

 1. Je speelt je volgende slag van de plek waar je je laatste slag hebt gedaan.
  • Op of zo dicht mogelijk bij die plek bepaal je het referentiepunt.
  • Vanaf dit referentiepunt bepaal je de dropzone.
  • De grootte van de dropzone is één clublengte, maar niet dichter bij de hole.
  • Je dropt je bal in de dropzone en je kunt verder spelen.
 2. Je speelt je volgende slag op een lijn terug van de hole over de plaats waar je bal onspeelbaar ligt.
  • Op die lijn bepaal je het referentiepunt.
  • Vanaf dit referentiepunt bepaal je de dropzone.
  • De grootte van de dropzone is één clublengte, maar niet dichter bij de hole.
  • Je dropt je bal in de dropzone en je kunt verder spelen.
 3. Je meet vanaf de plaats waar je onspeelbare bal ligt een dropzone.
  • De grootte van de dropzone is in dat geval twee (2) clublengten, maar niet dichter bij de hole.
  • Je dropt je bal in de dropzone en je kunt verder spelen.

 

Onspeelbare bal in bunker

Als je je bal in een bunker onspeelbaar verklaart gelden ook de bovenstaande 3 mogelijkheden. 

Bij mogelijkheid 2. en 3. moet de dropzone dan wel in de bunker zijn.

Er is ook nog een 4e mogelijkheid. Je mag er voor kiezen om je bal buiten de bunker te droppen op een lijn terug van de hole over de plaats waar je bal onspeelbaar ligt. Je bepaalt dan op die lijn het referentiepunt en van daar af de dropzone ter grootte van één stoklengte. Als je voor deze extra mogelijkheid kiest ontvang je wel 2 strafslagen.

 

 

 

 

Terug naar inhoudsopgave

Deel 6: Ontwijken van hindernissen

Tot einde 2018 waren de hindernissen in de baan bunkers en waterhindernissen. Vanaf 2019 zijn bunkers geen hindernissen meer. De term 'waterhindernis' vervalt. Er wordt nu alleen nog gesproken van 'hindernis'. Dat is gedaan omdat ook andere soorten gebieden een hindernis kunnen zijn. Bijvoorbeeld rotsen, ravijnen, plaatsen waar zeer vaak ballen verloren raken, e.d.

Een hindernis is een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken als je bal er in ligt. Hindernissen zijn gemarkeerd met gele palen en/of lijnen of met rode palen en/of lijnen
Bij gele hindernissen heb je twee mogelijkheden om te ontwijken
Bij rode hindernissen heb je naast die twee mogelijkheden ook een zijwaartse mogelijkheid om te ontwijken.

Als je bal in een hindernis ligt mag je die bal normaal spelen. Je mag nu in een hindernis hetzelfde als op de rest van de baan. Je mag dus losse natuurlijke voorwerpen weghalen, de grond of het water aanraken en je club 'grounden'. 

Als je je bal in een hindernis niet wilt of niet kunt spelen mag je die hindernis, met één strafslag, ontwijken.

Als je een gele hindernis wilt ontwijken zijn er twee mogelijkheden:

 1. Je speelt je volgende slag van de plek waar je je laatste slag hebt gedaan.
  • Op of zo dicht mogelijk bij die plek bepaal je het referentiepunt.
  • Vanaf dit referentiepunt bepaal je de dropzone.
  • De grootte van de dropzone is één clublengte, maar niet dichter bij de hole.
  • Je dropt (vanaf kniehoogte) je bal in de dropzone en je kunt verder spelen.
 2. Je speelt je volgende slag op een lijn terug van de hole over de plaats waar je bal als laatste de gele grens van de hindernis kruiste.
  • Op die lijn bepaal je het referentiepunt.
  • Vanaf dit referentiepunt bepaal je de dropzone.
  • De grootte van de dropzone is één clublengte, maar niet dichter bij de hole.
  • Je dropt (vanaf kniehoogte) je bal in de dropzone en je kunt verder spelen.

Als je een rode hindernis wilt ontwijken heb je dezelfde twee mogelijkheden en ook een zijwaartse mogelijkheid:

 • Het referentiepunt is de plek waar je bal het laatst de rode grens van de hindernis kruiste.
 • Vanaf dat referentiepunt bepaal je een dropzone van twee (2) clublengten, niet dichter bij de hole.
 • Je dropt (vanaf kniehoogte) je bal in die dropzone en je kunt verder spelen. 

Vanaf 2019 zijn er bij een rode hindernis verder geen andere mogelijkheden meer om "aan de overkant" te droppen.

 

 

 

De filmpjes laten het ontwijken in de praktijk zien.

Terug naar Inhoudsopgave

Deel 7 Bewogen bal

Een bal is bewogen als hij van zijn oorspronkelijke plek tot stilstand komt op een andere plek, en dit met het blote oog waarneembaar is. Dit geldt zowel omhoog als omlaag of horizontaal in enige richting vanaf de oorspronkelijke plek. Als de bal alleen wiebelt ('oscilleert') en op de oorspronkelijke plek blijft of daar terugkomt is de bal niet bewogen.

Als je je stilliggende bal opzettelijk aanraakt of beweegt krijg je daarvoor één strafslag.

Je krijgt echter geen strafslag:

 • als je de bal volgens een golfregel mag opnemen en moet terugplaatsen
 • als de bal per ongeluk beweegt bij het zoeken naar je bal
 • als de bal per ongeluk beweegt bij het identificeren van je bal
 • als de bal beweegt bij het weghalen van een los obstakel
 • als de bal per ongeluk beweegt op de green.

Een bewogen bal moet altijd worden teruggeplaatst op de oorspronkelijke plek. Als je dat niet doet speel je de volgende slag vanaf een verkeerde plek, en daarvoor krijg je twee (2) strafslagen.

Een bal die beweegt door natuurlijke krachten (wind, zwaartekracht) moet worden gespeeld vanaf de nieuwe plek. 

Een bal die op de green is gemarkeerd, opgenomen en weer teruggeplaatst kan ook dan nog door natuurlijke krachten of door eigen toedoen per ongeluk bewegen. In dat geval moet de bal op de oorspronkelijke plek worden teruggeplaatst.

In de filmpjes wordt uitleg gegeven over situaties met een bewogen bal. 

Terug naar Inhoudsopgave

Deel 8: Acties op de Green

Reparaties op de Green:

Nieuw vanaf 2019 is dat je meer schade mag repareren dan voorheen om de green in de normale staat te brengen. Naast pitchmarks en oude holepluggen mag je nu ook spikemarks repareren. En ook naden van graszoden en sporen van dieren of uitrusting. Je mag ingebedde natuurlijke voorwerpen zoals eikels of steentjes verwijderen en de schade daarvan repareren.

Wat je niet mag repareren zijn bijvoorbeeld beluchtingsgaten, schade door regen, kale plekken en natuurlijke slijtage van de hole.

De reparaties moeten wel redelijk zijn. Je mag niet iets 'repareren' om alleen je puttinglijn te verbeteren.

 

Vlaggenstok

Als je je bal speelt op de green mag de vlaggenstok in de hole blijven staan. Je moet voordat je je slag doet kiezen of de vlaggenstok blijft staan of wordt verwijderd.

Als je bal de vlaggenstok raakt volgt er geen straf. Je moet daarna de bal spelen zoals die ligt. Er volgt ook geen straf als je bal de bewaakte vlaggenstok of de bewaker raakt.

Je bal mag zonder straf de weggenomen vlaggenstok raken, ook als die op de grond ligt. Je mag niet de vlaggenstok bewust zo leggen dat de beweging van de bal wordt beïnvloed. 

De vlaggenstok mag niet worden verwijderd als je bal in beweging is.

Als de bal klem zit tussen de rand van de hole en de vlaggenstok moest je tot 2019 de vlaggenstok voorzichtig bewegen om de bal geheel in de hole te laten vallen. Vanaf 2019 is een bal uitgeholed als die klem zit en een deel van de bal onder de bovenrand van de hole zit.

Verkeerde green

Nieuw vanaf 2019 is de verplichting om een verkeerde green volledig te ontwijken als je bal op die verkeerde green ligt. Je mag bij het ontwijken dus niet meer op die green staan. Volledig ontwijken, zonder strafslag, gaat als volgt:

 • Je bepaalt het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering (Nearest Point of Complete Relief). Dat is het dichtst bij je bal gelegen punt, maar niet dichter bij de hole, waar, als je bal daar zou liggen, je geen enkele belemmering meer ondervindt van de verkeerde green.
  Dit punt heet het referentiepunt.
 • Vanaf dit referentiepunt bepaal je de dropzone. De grootte van de dropzone is één clublengte, maar niet dichter bij de hole en niet dichter bij de verkeerde green. De dropzone moet in het algemene gebied zijn, dus niet in een bunker of een hindernis.
 • Je dropt je bal (vanaf kniehoogte) in de dropzone en je kunt verder spelen.

Het plaatje laat zien hoe dit moet.

 

Het ontwijken van een verkeerde green gaat dus op dezelfde manier als het ontwijken van een abnormale baanomstandigheid.

Terug naar Inhoudsopgave

Deel 9: Extra optie bij Out of Bounds (niet op onze baan)

Veel spelers hebben gehoord dat er vanaf 2019 een nieuwe mogelijkheid is om door te spelen als je bal out of bounds ligt of onvindbaar is, en dus verloren is.  

Die nieuwe mogelijkheid is dan een bal droppen ter hoogte van de plaats waar je bal out of bounds ging of verloren is. Je kunt dan doorspelen met twee strafslagen.

Dat is echter geen algemeen geldende golfregel.

Deze mogelijkheid is alleen van toepassing als daarvoor op de desbetreffende golfbaan een plaatselijke regel (Local Rule) geldt.

Op onze baan wordt deze plaatselijke regel niet ingevoerd. Deze extra mogelijkheid om door te spelen is op onze baan dan ook niet van toepassing. Als je vermoedt dat je bal out of bounds is of misschien verloren is, dan speel je een provisionele bal. De regels daarvoor zijn niet veranderd.

Deze manier van doorspelen wordt soms op andere golfbanen in een plaatselijke regel wel mogelijk gemaakt. Dat gebeurt dan vaak op golfbanen waar de situatie op grotere afstand niet goed zichtbaar is.

Let er op dat deze mogelijkheid niet meer mag worden toegepast nadat je een provisionele bal hebt gespeeld.

De uitleg van deze plaatselijke regel zie je in het filmpje. 

 Terug naar Inhoudsopgave

Deel 10 (en slot): Alle wijzigingen in kort bestek.

In de laatste weken van 2018 heeft de Regel- & Handicapcommissie (R&Hcie) in een negental afleveringen informatie gegeven over de gewijzigde en nieuwe Golfregels die vanaf 1 januari 2019 gelden.

In januari en februari 2019 volgen enkele informatie-avonden om alles nog eens op een rij te zetten. Inschrijven kan nog steeds. Klik hier voor het inschrijfformulier.

Op YouTube vond de R&Hcie nog een mooi filmpje dat in relatief kort bestek alle aanpassingen samenvattend behandelt. Goed om dit nog eens te bekijken. Het commentaar is in het Engels, maar dit hoeft geen probleem te zijn want de beelden spreken voor zich.

De R&Hcie wenst alle spelers blijvend veel genoegen bij het golfspel met inachtneming van de Golfregels 2019. 

 

Terug naar Inhoudsopgave