• Weer
  • Login

Lid worden

De Golfclub Landgoed Coudewater hanteert vanaf 2020 een wachtlijst, nadat het maximum ledenaantal was vastgesteld op 650 leden en dat maximum bereikt was. In augustus 2022 is de wachtlijst gegroeid naar 400 aanmeldingen.Daarom heeft het bestuur in augustus 2022 besloten de wachtlijst te sluiten en geen nieuwe aanmeldingen meer toe te voegen.

Voor jeugd tot en met 17 jaar die lid wil worden geldt geen wachtlijst. Zij kunnen zich aanmelden met naam, adres, woonplaats en geboortedatum bij ledenadministratie@golfclublandgoedcoudewater.nl.

Zie verdere voorwaarden hieronder bij contributie.  

 laatste wijziging: 08-11-2021

Contributie in Euro's per jaar per 1 januari               

2022
Leden 650,00
Jeugdleden t/m 17 jaar (*) 150,00
Studentleden 18 t/m 27 jaar (**) 150,00
Niet-studerend 18 t/m 27 jaar 325,00
NGF-bijdrage Leden 19,00
NGF-bijdrage Jeugdleden / studentleden 9,00

Eenmalige bijdragen bij aanvang lidmaatschap

 
Inschrijfgeld Leden 150,00
Inschrijfgeld Jeugdleden / studentleden 50,00
Bagtag (geldt ook voor vervanging van de bagtag) 5,00

Bijzondere situaties (bedragen per jaar)

 
Niet-spelende leden 75,00
Aangeslotenen (Registratie van Handicaps voor "vrije" golfers, exclusief NGF-bijdrage) 40,00
NGF-bijdrage leden waarvoor GLC niet de homecourse is 6,00
   

(*) Familielidmaatschap: er wordt een korting van 50% op de contributie
voor het jeugdlid gegeven als het jeugdlid deel uitmaakt van een gezin,
waarvan een of beide ouders lid zijn en allen wonen op hetzelfde adres.

(**) Studentleden zijn leden, maar betalen een contributie gelijk aan de contributie
voor jeugdleden voorzover en voor zolang zij studeren, aan te tonen 
door overlegging van studentenkaart en inschrijfbewijs. Jaarlijks zal
de studentenstatus opnieuw moeten worden aangetoond.

 

 

Aanmeldingen gedurende het jaar:

Leden

  • Bij aanmelding tussen 1 juli t/m 30 september betaalt een nieuw lid 60% van € 650,00 (jaarcontributie) = € 390,00 plus € 150,00 inschrijfgeld. 
  • Bij aanmelding tussen 1 oktober t/m 31 december betaalt een nieuw lid 30% van € 650,00 (jaarcontributie) = € 195,00 plus € 150,00 inschrijfgeld. 

Jeugdleden

  • Bij aanmelding tussen 1 juli t/m 30 september betaalt een nieuw jeugdlid 60% van € 150,00 (jaarcontributie) = € 90,00 plus € 50,00 inschrijfgeld. 
  • Bij aanmelding tussen 1 oktober t/m 31 december betaalt een nieuw jeugdlid 30% van € 150,00 (jaarcontributie) = € 45,00 plus € 50,00 inschrijfgeld.