• Weer
 • Login

Coronaprotocol Clubhuis en terras vanaf 19-05-2021

Coronaprotocol Horeca vanaf 25-09-2021 

Vanaf 25 september gelden voor het betreden van en verblijf in het clubhuis nieuwe voorschriften van de Tijdelijke regeling covid-19. De club, maar ook leden en gasten kunnen een forse geldboete krijgen als de regels niet worden nageleefd. Daartoe is een nieuw protocol opgesteld.

De inhoud staat ook hieronder.

Richtlijnen algemeen

 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • de gezondheidscheck is alleen verplicht wanneer een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is;
 • wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten stem dan gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje. Vanuit de Rijksoverheid zijn er geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto;

Horeca en sport

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs (CTB). Een deel van het clubhuis is afgescheiden van de rest van de ruimte zodat ook een deel gebruikt kan blijven worden zonder coronatoegangsbewijs. De afscheiding gebeurt door middel van verplaatsbare borden die het horecagedeelte aangeven. 

Wanneer is er wel een CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig:

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen het afgescheiden horecagedeelte.

Wanneer is er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig:

 • voor het gebruik van terrassen buiten en voor het afhalen van eten en drinken;
 • voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horecagedeelte;
 • voor betreden van het clubhuis om eten of drinken te bestellen of naar andere ruimtes te gaan (b.v. toiletten of lockerruimte).

CBT

Als CoronaToegangsBewijs gelden 3 situaties: gevaccineerd, genezen van Covid-19 of recent getest. Deze situatie kan aangetoond worden met de Corona Check-App van de overheid, een papieren bewijs van vaccinatie met QR-code, of de uitslag van een Test voor Toegang (niet ouder dan 24 uur).

Toezicht

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor naleving van de RIVM-regels, de geldende verordening en dit protocol. De horeca-exploitant, haar medewerkers en de barvrijwilligers zien binnen de horeca toe op de naleving daarvan en mogen maatregelen nemen als een bezoeker van het horecagedeelte niet handelt volgens dit protocol.