• Weer
  • Login

Handicap 54

Inhoud van deze pagina

(Laatste wijziging: 12-04-2021)

Klik op een onderwerp om er rechtstreeks naar toe te gaan. Klik na lezing op top om weer terug te gaan naar de inhoudsopgave.

1. Op weg naar Handicap 54

2. Regellessen

3. Golfregelexamen

4. Oefenronde(s)

5. NGF-Golfbaanpermissie

6. Handicap 54

7. Kosten

8. Datums Regellessen 2021

9. Datums Golfregelexamen 2021

10. Lesmateriaal

 


1. Op weg naar Handicap 54

Voor zowel leden als niet-leden is het bij onze vereniging mogelijk in het bezit te komen van Handicap 54. Wanneer u in het bezit bent van Handicap 54 weten eigenaren van golfbanen dat u een redelijk speelniveau hebt en bovendien kennis van spelregels en van veiligheid en dat u met zorg de baan kunt bespelen. Om in het bezit te komen van Handicap 54 zijn de volgende stappen nodig.
top

2. Regellessen

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl

Regelmatig verzorgen gekwalificeerde docenten van onze club deze lessen als voorbereiding op het golfregelexamen en de baanpermissie. Inschrijving moet plaatsvinden via een inschrijfformulier op deze website (zie kalender hieronder). Om deel te mogen nemen aan het golfregelexamen moeten deze lessen (verplicht) gevolgd worden.
top

3. Golfregelexamen

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl

Zodra u door zelfstudie en het volgen van de golfregel- en gedragsregels/handicap-lessen voldoende theoretische kennis van de golfregels en gedragsregels heeft opgedaan kunt u zich inschrijven voor het golfregelexamen. Inschrijving moet plaatsvinden via een inschrijfformulier op deze website (zie kalender hieronder). Het golfregelexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Daarvan gaan 10 vragen over gedragsregels en 20 vragen over de spelregels, inclusief een vraag over een Stablefordscore. Voor de beantwoording van deze 30 vragen krijgt u 60 minuten. U bent geslaagd bij 23 of meer goede antwoorden.
top

4. Oefenronde(s)

Nadat u voldoende lessen bij uw Pro hebt gevolgd kunt u contact opnemen met een van de mentoren en hem of haar verzoeken u te begeleiden over 7 holes. Er zal dan gelet worden op: snelheid door de baan, zorg voor de baan, veiligheid, het toepassen van de golfregels in de praktijk en het aantal slagen om een hole te spelen.

U kunt contact opnemen met de volgende mentor:

Huub van der Waerden (073 521 63 44)

top

5. NGF-Golfbaanpermissie

Wanneer u in het bezit bent van het golfregelexamen en uw Pro en de golfclub verlenen u baanpermissie dan kunt u zich voorbereiden op Handicap 54

De geldigheidsduur van de NGF-Golfbaanpermissie, verkregen bij Golfclub Landgoed Coudewater, is tot het einde van het lopende kalenderjaar. De NGF-Golfbaanpermissie geldt voor de baan van Golfclub Landgoed Coudewater op Landgoed Coudewater. De NGF-Golfbaanpermissie geeft géén garantie te worden toegelaten op andere golfbanen. Niet-leden met een NGF-Golfbaanpermissie van een andere club worden op onze baan niet toegelaten.
top

6. Handicap 54

Nadat u uw NGF-Golfbaanpermissie bij onze club hebt gehaald kunt u een z.g. qualifying kaart spelen met een marker die tenminste handicap 54 heeft. De playing handicap behorende bij handicap 54 staat op de handicaptabellen op het publicatiebord in het clubhuis. Voor handicap 54 moet u ten minste 18 Stablefordpunten hebben behaald over 9 holes.

De procedure voor het aanvragen en registreren van een qualifying kaart is beschreven bij de terminal in de hal van het clubhuis.

Coördinator voor alle examenaangelegenheden is Jo van Meurs.
Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl   

top

7. Kosten

Onderdeel

Leden

Niet-leden / vrije golfers

1. Registratie bij de NGF

Geen kosten

Geen extra kosten

2. Regellessen

Geen kosten

€ 10 per avond

3a. Golfregelexamen

€ 20

€ 20

3b. Golfregelexamen (herexamen)

€ 10

€ 10

4. Oefenronde(s) met een mentor

Geen kosten

Greenfee per ronde introductietarief

5. NGF-Golfbaanpermissie
    (Exclusief kosten Pro)

Geen kosten

€ 35

6a. Behalen Handicap 54

Geen kosten

Greenfee per ronde

6b. Registratie Qualifying kaarten

Geen kosten

In jaar van behaalde baanpermissie: géén extra kosten

6c. Registratie Qualifying kaarten per kalenderjaar, inclusief NGF-registratie en aanvulling op uw WA-verzekering.

Geen kosten

 € 55

 

top

8. Datums Regellessen 2021

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40 13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl

Op onderstaande datums worden in het clubhuis lessen gegeven waarop de spelregels, de gedragsregels en het handicapsysteem van het golfspel worden uitgelegd. De lessen bereiden u voor op het golfregelexamen. De lessen zijn 's avonds en vangen aan om 19.30 uur

Inschrijven kan uitsluitend via een formulier op deze website:  KLIK HIER  voor het inschrijvingsformulier voor de Regellessen.

Let op: datums kunnen worden gewijzigd. Wij verzoeken u dan ook altijd de website te raadplegen. 

 Dag

 Datum

 Golfregels uitgelegd door:

Gedragsregels en Handicapsysteem uitgelegd door:

 Woensdag

 6 januari 2021  Jacques Mens / Jos Swartjes  
 Woensdag  13 januari 2021    Jacques Mens / Jos Swartjes

 Dinsdag

 9 februari 2021  Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs  
 Dinsdag  16 februari 2021    Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs

 Woensdag

 10 maart 2021  Jacques Mens / Jos Swartjes   
 Woensdag  17 maart 2021    Jacques Mens / Jos Swartjes 
 Dinsdag  11 mei 2021  Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs

 

 Dinsdag

 18 mei 2021    Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs

 Dinsdag

 8 juni 2021  Jos Swartjes / Koos Klem

 

 Dinsdag

 15 juni 2021    Jos Swartjes / Koos Klem
 Dinsdag  10 augustus 2021  Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs  
 Woensdag  18 augustus 2021    Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs
 Dinsdag  7 september 2021  Jos Swartjes / Koos Klem

 

 Dinsdag

 14 september 2021    Jos Swartjes / Koos Klem

 Woensdag

 13 oktober 2021  Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs  

 Woensdag

 20 oktober 2021    Cor ten Donkelaar / Jo van Meurs

 Dinsdag

 9 november 2021  Jos Swartjes / Koos Klem  

 Dinsdag

 16 november 2021    Jos Swartjes / Koos Klem

 

 

top 

9. Datums Golfregelexamen 2021

Coördinator: Jo van Meurs. Telefoon: 06 39 03 40

13. Mail: examens@golfclublandgoedcoudewater.nl

Op de onderstaande datums wordt in het Clubhuis het golfregelexamen afgenomen. Aanvang steeds 19.30 uur. Het examen kan worden afgelegd nadat de Golfregel-les en de Gedragsregel-les zijn gevolgd. Het wordt sterk aanbevolen dat de kandidaat zich voorbereid met gebruik van het hieronder aangegeven lesmateriaal en het oefenen van voorbeeld-examens op internet (www.ngfgolfregelexamen.nl). Voor de kosten: zie de tabel onder punt 7.

Inschrijven kan uitsluitend via een formulier op deze website:  KLIK HIER  voor het inschrijvingsformulier voor het Golfregelexamen. 

 

 In corona-omstandigheden worden de examens individueel gepland en digitaal afgenomen

 2021

 individuele planning in

 januari

 individuele planning in

 februari

 individuele planning in 

 maart
 individuele planning in   mei

 individuele planning in 

 juni
 individuele planning in   augustus
 individuele planning in   september
 individuele planning in   oktober
 individuele planning in   november

 

 

top


10. Lesmateriaal

De golfregels en de gedragsregels vindt u in de boeken
"Golfregels - geldig vanaf januari 2019 (NGF)" en "Golfregels voor startende golfers (NGF)".
Het Golfregelexamen bestaat uit meerkeuzevragen.
Deze meerkeuzevragen komen uit het boek "Oefenvragen voor het golfregelexamen (NGF)”.
De boeken worden uitgegeven door de NGF en zijn onder andere verkrijgbaar via: www.golfboeken.nl
top